FöPL-försäkringen är mångsidigare än du tror

FöPL-försäkringen är företagarens skyddsnät och påverkar den sociala tryggheten direkt bland annat vid arbetslöshet, familjebildning, sjukdom och pensionering. Pensionen men också flera andra sociala förmåner är baserade på FöPL-arbetsinkomsten eftersom FPA använder den för att beräkna företagarens förmåner.

− Därför är det viktigt att FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå. FöPL-arbetsinkomsten är ofta för låg i förhållande till de faktiska inkomsterna. Då är risken att företagarens pension och övriga sociala trygghet inte räcker till och försäkringen inte ger det förväntade skyddet, förklarar arbetspensionsbolaget Elos företagsspecialist Kristiina Sandén.

Elos företagsspecialist Kristiina Sandén
Elos företagsspecialist Kristiina Sandén

Arbetspensionen tjänas in under hela arbetslivet

Pensionen börjar tjänas in vid 18 års ålder för företagare och enligt gällande lagstiftning med 1,5 procent av inkomsterna, dvs. FöPL-arbetsinkomsten, per år i alla åldrar. Undantaget är 53–62-åringarna som under en övergångstid åren 2017–2025 tjänar in 1,7 procent av arbetsinkomsten per år i pension.

− Arbetstagare tjänar in arbetspension för sitt arbete enligt samma procentsatser som företagare. Man kan också samtidigt tjäna in pension för båda formerna av arbete, säger Sandén.

FöPL-arbetsinkomsten motsvarar värdet på företagarens arbetsinsats

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara den årslön som skulle betalas för samma arbete till en anställd med samma kompetens. Arbetsinkomsten är ett sätt att prissätta företagarens arbetsinsats i ett företag. Den lön som företagaren lyfter motsvarar inte nödvändigtvis arbetsinsatsen. En företagare kan till exempel av skatteskäl ta ut sin lön som kapitalinkomst eller också har företaget ingen möjlighet att betala ut lön i pengar. FöPL-arbetsinkomsten är inte heller direkt kopplad till företagets lönsamhet. Tillfälliga variationer i de faktiska inkomsterna påverkar inte FöPL-arbetsinkomsten. År 2020 är den övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten 180 750,00 euro och den nedre gränsen 7 958,99 euro.

− Ofta är det svårt för en ny företagare att värdera sin egen arbetsinsats i början av företagsverksamheten. Som hjälp för att fastställa arbetsinkomsten kan man utnyttja olika branschers lönestatistik eller till exempel ringa Elos kundtjänst där vi svarar på liknande frågor varje dag, tipsar Sandén.

Kan man höja arbetsinkomsten först när man närmar sig pensionsåldern?

För många 30-åringar känns arbetspensionen säkert avlägsen och den obligatoriska FöPL-försäkringsavgiften som bara en faktura bland andra.

− Nuförtiden är det ännu viktigare än förr att FöPL-arbetsinkomsten hålls på rätt nivå under hela arbetslivet eftersom man inte nödvändigtvis hinner tjäna in den önskade pensionen om man höjer arbetsinkomsten till rätt nivå först de sista arbetsåren. Tidigare tjänade man in 4,5 procent per år efter 63 års ålder men den regeln slopades utan övergångstid i slutet av 2016, förtydligar Sandén.

Det lättaste sättet att uppdatera FöPL-arbetsinkomsten är i Elos webbtjänst eller appen Yrittäjän mobiili. Du kan också ändra arbetsinkomsten genom att ringa Elos kundtjänst. Det lönar sig att uppdatera arbetsinkomsten genast när det blir aktuellt eftersom ändringen inte kan göras retroaktivt.