Yrityskulttuuri yrityksen mukaan

Satu Huber Hulluna hyvinvointiin 2017 -seminaarissa
Elon toimitusjohtaja Satu Huber Hulluna hyvinvointiin 2017 -seminaarissa

Harvoin tulee mietittyä, millainen oma yrityskulttuuri on, mitä se ei ole tai millaista se on muualla. Yrityskulttuuria pitää helposti itsestäänselvyytenä eikä näe, että se on kaiken mahdollistaja. Se kuvaa tavat toimia ja paljastaa, miksi yrityksessä ollaan juuri sellaisia kuin ollaan.

Fuusion yhteydessä saa mahdollisuuden aidosti pohtia, millainen olisi uuden yrityksen tavoiteyrityskulttuuri. Elon syntyessä me määrittelimme Elon yrityskulttuurin kulmakivet, jotta kaikilla elolaisilla on yhteinen käsitys siitä, millainen Elo on. Vajaan neljän vuoden jälkeen voi todeta, että perusta on jo tukevasti pystyssä, mutta rakentaminen jatkuu.

Voisi ajatella, että kun lähtee rakentamaan yrityskulttuuria nollasta, ottaisi mallia parhaista. Se ei kuitenkaan onnistuisi, sillä ei ole olemassa toista parempaa yrityskulttuuria. Kulttuuri määräytyy aina suhteessa siihen, mitä varten yritys on olemassa. Yrityskulttuuria ei voi irrottaa siitä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet tai millaisessa ympäristössä se toimii.

Luovuta langat

Yrityskulttuuri ei luonnollisestikaan synny siten, että se määritellään ja odotetaan toteutuvan sellaisenaan. Johto ei luo yrityskulttuuria yksin, vaan on luotettava organisaatioon ja luovuttava liiasta kontrollista. Takaisin saa paljon enemmän kuin mihin olisi yksin tai pienessä piirissä pystynyt.

Yrityskulttuurin luominen tai muuttaminen on käyttäytymisen ohjaamista tai sen muuttamista. Se on peiliin katsomista ja kaikki me tiedämme, että se ei aina ole helppoa. Sitoutumisen ja innostuksen muutokseen pystyy luomaan, jos pystyy näyttämään, mikä hyöty muutoksesta on yksilölle. Myös ammattiylpeyden nostattaminen on voima, joka motivoi muutokseen.

Yrityskulttuurin ydin on asiakas

Yrityskulttuuri mielletään usein yrityksen sisäiseksi asiaksi. Sitä se ei kuitenkaan ole. Yksi yrityskulttuurin tehtävistä on ohjata sitä, miten lunastamme lupauksemme asiakkaalle. Tapamme toimia on konkreettisin keino osoittaa, olemmeko sisäistäneet yrityskulttuurin. Elon yrityskulttuurissa se merkitsee asiakkaan asettamista kaiken toiminnan keskiöön. Toivottavasti tämä näkyy jokaisessa kohtaamisessanne elolaisten kanssa!

Blogi on syntynyt 6.9. pidetyn Elon Hulluna hyvinvointiin -seminaarin puhujien innoittamana ja kokoaa niin alustajien, paneelikeskustelijoiden kuin asiakkaidemme kanssa käytyjen keskustelujen ideat ja oivallukset. Suuri kiitos jokaiselle, annoitte uutta ajateltavaa ja intoa viedä ajatuksia käytäntöön!

Satu Huber
toimitusjohtaja
Elo