Yrittäjä, eläkevakuutuksesi turvaa myös poikkeustilanteessa

Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-vakuutukseen ja YEL-työtuloon. Blogissa kehittämispäällikkö Kristiina Sandén kirjoittaa YEL-vakuutuksen merkityksestä myös poikkeustilanteessa.

Kun tulovirta kutistuu tai tyrehtyy kokonaan, kulut alkavat painaa päälle. YEL-vakuutuksen päättäminen voi tuntua nopealta ja helpolta tavalta keventää laskutaakkaa. Vakuutus täytyy lain mukaan kuitenkin olla, jos yrittäjätoimintaa on.

On syytä myös muistaa, että YEL-vakuutus vaikuttaa merkittävästi yrittäjän sosiaaliturvaan esimerkiksi sairastuessa – ja jopa karanteeniin joutuessa.

YEL-vakuutus on turvaverkko niin poikkeustilanteessa kuin tavallisessa arjessa

Epävarmassa koronavirustilanteessa yrittäjän mielessä pyörii oman kassavirran lisäksi esimerkiksi karanteenin ja sairastumisen vaikutukset. Kelan tartuntatauti- ja sairauspäiväraha perustuvat YEL-vakuutukseen ja niiden määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella.

Jos yrittäjä joutuu viranomaisen määräämään karanteeniin, tartuntatautipäiväraha korvaa tulonmenetyksen kokonaan. Sairastuessaan yrittäjä saa sairauspäivärahan kautta noin 60 prosenttia menetetyistä tuloista. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaikaa on yksi päivä eli sairastumispäivä. Tartuntatautipäivärahan kohdalla ei ole lainkaan omavastuuaikaa.

Pelkkä YEL-vakuutuksen olemassaolo ei kuitenkaan riitä. YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän todellista työpanosta, jotta sosiaaliturva kantaa halutulla tasolla elämän yllättäessä. Yrittäjien kannattaakin varmistaa jo tänään, että oma YEL-työtulo on oikealla tasolla. Se onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa tai soittamalla suoraan asiakaspalveluun.

Hallitus valmistelee yrittäjille työttömyysturvaa

Hallitus pyrkii toimilla tukemaan yrityksiä, jotta ne säilyvät toimintakykyisinä myös kriisin jälkeen.

Yksinyrittäjät voivat hakea 2 000 euron tukea kunnilta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta syntyvien menojen kattamiseen. Tuen saamiseksi yksinyrittäjän tulee osoittaa, että taloudellinen tilanne on heikentynyt ja liikevaihto laskenut koronaviruksen takia. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta.

Lue lisää tuesta >

Lisäksi valtio suuntaa suoriin yritystukiin koronavirustilanteessa yhteensä miljardi euroa. Business Finland, Finnvera ja ELY-keskukset tarjoavat erilaisia tukivaihtoehtoja koronaviruksen takia vaikeuksiin ajautuneille yrityksille.

Lue yrityskokokohtaisista toimintaohjeista lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta >

Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen työssäoloehtonsa täyttyy. Tämä tarkoittaa, että yrittäjänä työskentelyä on kestänyt 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden ajan. Saman ajan yrittäjän työtulon on pitänyt olla vähintään työttömyysturvassa määritellyn alarajan suuruinen. Vuonna 2020 työttömyysturvan alaraja on 13 076 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on työn alla esitys YEL-vakuutettujen yrittäjien työttömyysturvasta. Sen myötä yrittäjän ei tarvitsisi lopettaa yritystoimintaa saadakseen työttömyysturvaa. Asia on vielä valmistelussa. Vaikka yritystoiminta olisi sivutoimista, voimassa oleva YEL-vakuutus kerryttäisi eläkettä myös sivutoimisen yritystoiminnan aikana.

Mitä vaihtoehtoja YEL-vakuutuksen päättämiselle on?

YEL-työtulon määrää voi muuttaa. Tämä on mahdollista, kun yrittäjän työskentelyssä tapahtuu merkittävä muutos. Esimerkiksi koronaviruksen aiheuttama äkillinen asiakas- tai tilauskato. Jos muutostarvetta on nyt, kannattaa asia hoitaa pian: YEL-työtuloa kun ei voi muuttaa takautuvasti.

Elo antaa lisää maksuaikaa sitä tarvitseville asiakkailleen. Elon yritys- ja yrittäjäasiakkaiden on mahdollista saada työeläkemaksuihin (YEL- ja TyEL-vakuutukset) viivästyskorotonta maksuaikaa laskuille, joiden eräpäivä on 20.3.2020-30.6.2020 välisellä ajalla. Työeläkevakuutusmaksua laskettaessa huomioidaan aina vakuutusmaksukorko (2 %), joka on osana työeläkemaksua.

Maksuajan lisääminen onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa.

Jos kaikesta tästä huolimatta vakuutuksen päättäminen kuitenkin tuntuu oikealta ratkaisulta, ei siihen kannata kiirehtiä, sillä vakuutuksen päättämisen voi tehdä myös takautuvasti. Vakuutuksen voi päättää, mikäli elinkeinotoimintasi yrittäjänä on kokonaan lakannut tai et enää ole vakuuttamisvelvollinen.

Kristiina Sandén, kehittämispäällikkö

Lue lisää artikkeleita YEL-vakuutuksesta:

Hyödyllistä tietää koronavirustilanteessa:

Hoida työeläkevakuutusasiasi ajan tasalle!

  • Kirjaudu Elon verkkopalveluun >
  • Asiakaspalvelun tavoittaa myös soittamalla numeroon p. 020 694 730 arkisin klo 8-16.30 (koronavirustilanteesta johtuen palvelussa voi olla ruuhkaa)

Etkö ole vielä asiakkaamme?