Yksi soitto voi auttaa uuteen alkuun

Eläkkeisiin ja kuntoutukseen liittyvät asiat voivat tuntua monimutkaisilta myös silloin, kun terveyden osalta kaikki on hyvin. Kun terveys ei ole parhaalla tolalla ja mieli on maassa, erityisesti arjen paperitöistä huolehtiminen – vaikkapa omien etuuksien varmistamiseksi – unohtuu helposti tai vaivannäkö voi tuntua muuten ylivoimaiselta. Mutta mikä avuksi, jos ei edes tiedä, mistä aloittaa?

Tässä me astumme kuvaan. Haluamme ojentaa auttavan käden asiakkaillemme jo ennen kuin he ehtivät kaivata tukea.

Ennakoiva yhteydenpito alentaa kynnystä palata töihin

Näemme, että yksi tärkeimpiä päivittäisiä tehtäviämme on auttaa asiakkaitamme ymmärtämään vaihtoehtojaan. Siksi kokeilemme Elossa kevään aikana palvelua, jonka tarkoituksena on huolehtia, että asiakkaamme ovat tietoisia vaihtoehdoistaan ja etuuksistaan. Näin voimme parhaiten huolehtia siitä, että asiakkaamme löytävät sopivan polun palata työelämään sairaudesta huolimatta. Samalla ehkäisemme syrjäytymistä.

Kun kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevan asiakkaamme etuuden päättymiseen on aikaa pari kuukautta, soitamme hänelle. Puhelulla selvitämme asiakkaan nykytilanteen ja voinnin sekä autamme häntä tarvittaessa eteenpäin. Jos asiakas on menossa lääkäriin tai hänellä on jo uusi lääkärintodistus, neuvomme häntä toimittamaan todistuksen suoraan meille, jotta hän saa asiansa käsiteltyä mahdollisimman jouhevasti eikä toimeentulo katkea.

Jos vointi on kuitenkin selvästi parempi, keskustelemme työhönpaluun mahdollisuudesta. Usein pohdimme, olisiko aika palata suoraan omaan vanhaan työhön vai löytyisikö paluu työelämään ammatillisen kuntoutuksen kautta, esimerkiksi työkokeilun kevennetyllä työajalla.

On tärkeää huolehtia, että asiakkaat ovat tietoisia vaihtoehdoistaan ja etuuksistaan, kertoo Jussi Kiuru, Elon kuntoutuspuolen yksikönpäällikkö.

Erityisesti nuoret tarvitsevat tukea

Pitkin kevättä olemme soittojen yhteydessä huomanneet, että erityisesti nuoret kaipaavat opastusta. Epävarmuus omasta koulutuksesta, osaamisesta ja jaksamisesta jäytää herkästi nuorta itsetuntoa. Nuorilla on kuitenkin paljon annettavaa, koettavaa ja tehtävää – niin töissä kuin muutenkin elämässä. Se ei ole mahdollista, jos nuori jää yksin ja syrjäytyy. Siksi haluamme auttaa myös heitä eteenpäin vaikeuksien jälkeen.

Laajennamme palvelumallia jo tämän vuoden aikana, ja kehitämme sitä jatkuvasti saatujen tulosten ja asiakaspalautteen pohjalta. Vastaavanlaista työtä meillä on tehty jo aiemmin. Olemme jo parin vuoden ajan olleet ennakoivasti yhteyksissä kuntoutujiimme ja auttaneet heitä uusille työurille. Tuona aikana on tullut selväksi, että niinkin pieni henkilökohtainen ele kuin puhelinsoitto voi auttaa uuteen alkuun.

Käynnissä olevan palvelukokeilun pohjalta kuulemamme palaute on ollut todella ilahduttavaa. Meitä on kiitetty tärkeän tiedon kertomisesta ymmärrettävässä muodossa, aidosta välittämisestä ja tarpeiden ennakoimisesta. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa.

Jussi Kiuru

Kirjoittaja työskentelee Elon kuntoutuspuolella yksikönpäällikkönä