Yhdessä – siinä avainsana laadukkaaseen lopputulokseen

Me emme pärjää yksin. Kukaan ei pärjää yksin. Onneksi meidän ei tarvitsekaan pärjätä yksin. Tässä digitalisaation mahdollisuuksia käsittelevän blogisarjani kolmannessa osassa haluan nostaa esiin laadukkaan, laajan kumppaniverkoston välttämättömyyden tässä ajassa. Aloitan kuitenkin määrittelemällä sijoitusliiketoimintamme ytimen, jota me ja vain me elolaiset hoidamme itsenäisesti.

Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo
Kumppaniverkostomme on meille korvaamaton ja verkostomme kyvykkyys ja laatu vaikuttavat myös meidän toimintamme laatuun, kirjoittaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Mikä on sijoittamisen liiketoiminnan ydin? Haastava kysymys, johon vastaaminen tarkasti on tärkeää. Kukaan ei pysty ennustamaan täsmällisesti tulevaa eikä kontrolloimaan epävarmuutta. Pystymme kuitenkin rakentamaan kuvan maailmasta, ennakoimaan mahdollisia tulevia kehityspolkuja sekä asettamaan niiden toteutumiselle todennäköisyyksiä. Tätä taustaa vasten valitsemme sijoitusriskimme huolellisesti ja varmistumme riittävästä hajautuksesta. Lisäksi tunnemme kaikki käyttämämme sijoitusinstrumentit syvällisesti sekä ymmärrämme muiden sijoitusmarkkinoilla toimivien tahojen intressit ja toimintamallit. Tämä on toimintamme ydin.

Jotta onnistumme ydintehtävissämme, meillä on oltava reaaliaikaista, asianmukaista ja oikeellista dataa sekä teknistä kyvykkyyttä muokata tätä dataa tehokkaasti ja luotettavasti sijoituspäätöksiksi. Meillä täytyy olla myös keinot implementoida päätökset sijoitusmarkkinoilla eli käydä kauppaa.

Tätä liiketoimintamme ytimen ympärille rakentuvaa infrastruktuuria ja toimintaa varten meillä on laaja ja laadukas kumppanien verkosto. On lukuisia datantarjoajia, jotka keräävät, esikäsittelevät ja toimittavat meille tarvitsemaamme dataa. On teknologiayhtiöitä, joiden ammattitaitoa ja erityisosaamista käytämme nykyisten teknologioidemme parantamiseen ja uusien teknologioiden kokeilemiseen sijoitustoiminnassa. On lukuisia sijoitusmarkkinatoimijoita, joiden kanssa sparrailemme sijoitukseen liittyviä ideoitamme.

Lisäksi on tiedeyhteisö, jolta saamme uutta akateemista tutkimusta omien sijoitususkomustemme tarkistamiseen ja säätämiseen. Vastaavasti jaamme tiedeyhteisölle käytännön kokemuksiamme sijoitustoiminnasta ja ratkomme yhdessä eteemme tulleita sijoituksellisia haasteita. Kumppaniverkostomme on meille korvaamaton ja verkostomme kyvykkyys ja laatu vaikuttavat myös meidän toimintamme laatuun.

Lopuksi haluaisin tarkastella meitä ja meihin kytkeytyvää kumppaniverkostoa myös vastuullisuuden näkökulmasta. Elolla on isona institutionaalisena sijoittajana merkittävä rooli yrityskansalaisena.

Toimimalla aktiivisesti kumppaneidemme kanssa luomme Suomeen uudentyyppisiä osaamiskokonaisuuksia. Näissä kokonaisuuksissa yhdistyy esimerkiksi sijoittamisen substanssiosaaminen teknologiseen huippuosaamiseen tai opiskelijayhteistyössä teoreettinen osaaminen käytännön sijoituksen ongelmien ratkaisuun. Tämä on yksi vastuullisen toiminnan ulottuvuus, jota me Elossa edistämme – nyt ja tulevaisuudessa.

Hanna Hiidenpalo
Kirjoittaja on Elon sijoitusjohtaja

Tutustu myös Hanna Hiidenpalon kahteen aikaisempaan blogikirjoitukseen digitalisaatiosta sijoitustoiminnassa:

9.1.2018 Teknologia muuttaa arvoketjun sijoitustoiminnassa

29.11.2017 Kulttuurin muutos mahdollistaa digitalisaation