Yhdessä nuorten digisyrjäytymistä vastaan

Suomessa työskentelevien pitkät ja ehjät työurat ovat yksi tavoitteistamme työeläkeyhtiö Elossa. Tällaisen työuran edellytys on, että nuoret siirtyvät opiskelun jälkeen sujuvasti työelämään. Joskus opiskeluiden aloittaminenkin voi olla haaste, jossa tarvitaan tukea.

Tietokone on opiskelijalle paitsi tiedonlähde, myös entistä enemmän työkalu ja keino osoittaa oppimansa ja osaamisensa. Omalla tietokoneella on suuri rooli nuoren opinnoissa jo varhaisessa vaiheessa, puhumattakaan siitä, että ylioppilaskirjoitukset tehdään nykyään kokonaan digitaalisesti. Tietokone ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys jokaiselle opiskelijalle, sillä kaikilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta hankkia tietokonetta. Tämä eriarvoistaa nuoria ja hankaloittaa tai pahimmassa tapauksessa estää kokonaan nuoren opintojen aloittamisen.

Elo on ollut mukana Kaikille kone -kampanjassa noin puolitoista vuotta. Tänä aikana olemme luovuttaneet kampanjaan lähes 200 käytettyä tietokonetta. Me-säätiön ideoimassa ja käynnistämässä hankkeessa lahjoitetut laitteet käsitellään tietoturvallisuutta noudattaen ja luovutetaan uuteen käyttöön koneen tarpeessa oleville koululaisille tai opiskelijoille.

Elossa uusitaan keskimäärin yksi tietokone päivässä. Aiemmin käytetyt koneet alihankkija on purkanut osiin ja ne on hyödynnetty kierrätysraaka-aineina. Ympäristön kannalta materiaalinkierrätys on toki hyvä asia, mutta halusimme pidentää koneiden elinkaarta ja laittaa ne hyödylliseen käyttöön ennen loppukierrätystä.

Haluamme esimerkillämme haastaa mukaan kampanjaan myös muut suomalaiset yritykset. Se, että nuorilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan, menestyä työelämässä ja rakentaa kestävää tulevaisuutta on tärkeää koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja digisyrjäytymisen ehkäiseminen ovat tärkeitä päämääriä, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Olemme Elossa ilolla mukana näin upeassa hankkeessa. Me teemme voitavamme, että yksikään nuori ei joudu jättämään opiskeluhaaveitaan puuttuvien työskentelyvälineiden vuoksi.

Satu Huber

Kirjoittaja on Elon toimitusjohtaja, joka uskoo nuoriin ja haluaa heille yhdenvertaiset lähtökohdat tulevaisuuteen.

Satu Huber