YEL-myytit osa 1: totta vai tarua?

Yrittäjän työeläkevakuutukseen liitetään usein keskusteluissa erilaisia väittämiä. Pitävätkö ne paikkansa, mikä on totta ja mikä on tarua? Ovatko sitkeästi elävät YEL-myytit murrettavissa?

Pureudutaan nyt kolmeen yleiseen YEL-myyttiin ja katsotaan, miten ne selviytyvät myytinmurtajasta läpi.

Eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara kohtaa paljon sitkeästi eläviä väärinymmärryksiä yrittäjien eläkkeestä. Blogitekstissään hän oikoo muutaman.

Myytti 1: Työeläke kertyy YEL-vakuutusmaksujen perusteella

Toisinaan ihmetystä aiheuttaa se, että maksetut YEL-maksut ja kertyvä eläke eivät ole suoraan yksi yhteen. Jos siis YEL-työtulo on vaikkapa 35 000 euroa vuodessa, on kuukausittainen vakuutusmaksu noin 700 euroa. Eläkettä samasta vuotuisesta YEL-työtulosta taas kertyy noin 44 euroa kuukaudessa. Nopeasti ajateltuna eläkekertymä saattaa näyttää sijoitukseen nähden kovinkin pieneltä. Mihin ihmeeseen katosi melkein 650 euroa?

Eläkkeessä ei ole kyse kertasuorituksesta vaan pääsääntöisesti sitä maksetaan useiden vuosien ajalta. Jos yrittäjä vaikkapa sairastuu ja joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle jo nuorena, eläkettä maksetaan hänelle jopa useita vuosikymmeniä. Tämän päälle on myös hyvä huomata, että YEL-maksut oikeuttavat verovähennykseen.

Myytin ratkaisu: Yrittäjän eläkevakuutuksen perustana on YEL-työtulo, jonka mukaan määräytyvät sekä vakuutusmaksut että -turva. Voidaankin todeta, että osaltaan myytti on sekä murrettu että vahvistettu, sillä mitä enemmän vakuutusmaksuja maksaa, sitä suuremmaksi oma eläke myös muodostuu.

Myytti 2: Yrittäjät maksavat työntekijöitä enemmän vakuutusmaksuja, mutta saavat pienempää eläkettä

Yrittäjän ja työntekijän maksamissa vakuutusmaksuissa on huima ero, joka tuntuu yrittäjistä usein epäoikeudenmukaiselta. Esimerkiksi tänä vuonna 50-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu on 24,10 % vahvistetusta YEL-työtulosta. Saman ikäinen työntekijä taas maksaa palkastaan vain 7,15 % TyEL-maksua. Tämä johtuu siitä, että työntekijöiden työnantajat maksavat loppuosan TyEL-vakuutusmaksusta. Työntekijän ja työnantajan yhteenlaskettu TyEL-vakuutusmaksun perusmaksu on tänä vuonna 25,30 % eli yrittäjän maksua yli prosentin korkeampi.

Yrittäjien keskimääräiset eläkkeet ovat tosiasiassa työntekijöiden eläkkeitä pienemmät. Jos vertailuun otetaan yrittäjät, jotka siirtyvät suoraan vanhuuseläkkeelle, on heidän keskimääräinen työeläkkeensä ollut viime vuosina noin 1 100–1 200 euroa kuukaudessa Eläketurvakeskuksen tilaston perusteella. Vastaavasti työntekijän työeläke on keskimäärin noin 1 400 euroa kuukaudessa. Voidaanko siis todeta, että yrittäjät saavat huonommat edut?

Yrittäjille kertyy työeläkettä YEL-työtulon perusteella ja työntekijälle ansioista. Jos työntekijän ansiot ovat 35 000 euroa vuodessa, hän kerryttää itselleen vuoden työskentelyn perusteella noin 44 euroa kuukausitasoista eläkettä eli täysin saman kuin yrittäjäkin vuotuisesta YEL-työtulostaan. Eläkkeelle yrittäjät ja työntekijät pääsevät pääsääntöisesti aivan samoilla edellytyksillä.

Myytin ratkaisu: Tämä myytti murretaan ehdoitta. Erona on vain se, että yrittäjien etuudet perustuvat yrittäjän itse määrittelemään YEL-työtuloon ja hän myös vastaa kokonaisuudessaan itse vakuutusmaksuista.

Myytti 3: Parempi laittaa rahat vaikka sukan varteen kuin YEL-vakuutukseen

YEL-vakuutus mielletään usein vain vanhuuden turvana. Se turvaa kuitenkin laajasti yrittäjän toimeentuloa erilaisissa elämän käänteissä niin yritystoiminnan aikana kuin sen jälkeenkin eläkkeenä.

YEL-työtulo on suoraan sidoksissa vanhempainpäivärahan, sairauspäivärahan ja työttömyysturvan määrään sekä eläkkeiden eli työkyvyttömyyseläkkeen, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, perhe-eläkkeen ja vanhuuseläkkeen määrään. YEL-vakuutus mahdollistaa myös ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn, jos yrittäjän työkyky heikentyy. Yrittäjän on hyvä huomioida, että mikäli on määrittänyt YEL-työtulonsa minimiin, ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja Kelan peruspäiväraha jäävät työttömyysturvan osalta saamatta.

Jos yrittäjä joutuu olemaan poissa työelämästä vaikkapa sairauden vuoksi, sukasta saattaa ikävä kyllä loppua rahat kesken. Muut sijoitusmuodot YEL-vakuutukseen verrattuna ovat usein hankalia myös mm. sen vuoksi, ettei aina ole mahdollista realisoida sijoituksia taloudellisesti järkevällä hetkellä.

Myytin ratkaisu: YEL on lakisääteinen vakuutus, jonka arvoa ei kannata ohittaa. Myytti on siis murrettu. Lähtökohtaisesti sijoituksia kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan hajauttaa, mutta YEL-vakuutus kannattaa hoitaa ensin ajan tasalle -vaikeinakin aikoina.

Lisätietoja YEL-vakuutuksesta Elon nettisivuilla >

Tutustu blogisarjan kakkososaan >

Satu Saulivaara, eläkeneuvontapäällikkö