Voiko sijoittaa vastuullisesti tinkimättä tuotoista?

Kansainvälinen ilmastojärjestö AODP arvioi keväällä Elon sijoitustoiminnan ilmastotyön parhaimpaan AAA-kategoriaan eli parhaan kolmen prosentin joukkoon maailman suurimmista sijoittajista. Elon mittarit ja ilmastotavoitteet arvioitiin maailmanlaajuisesti peräti kuudenneksi parhaimmiksi. Sain tilaisuuden kertoa ajatuksistamme Lontoossa vastuullisen sijoittamisen seminaarissa. Monelle kuulijalle suomalainen eläkeyhtiö oli aivan uusi tuttavuus – ruotsalaisia sijoittajia oli kuulemma kuultu monesti. Aiheenani oli ”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osana sijoitustoimintaa”.

Elon vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Kirsi Keskitalo
Kirsi Keskitalo

Tupa oli täynnä kiinnostuneita sijoittajia ja palveluntarjoajia. Kaikille eivät tainneet edes tuolit riittää. Kerroin esitykseni aluksi Elon näkemyksen siitä, kuinka vastuullinen sijoittaminen tukee eläkevarojen tuottotavoitetta.

Tuotoista ei eläkeyhtiössä ole varaa tinkiä, vaan kaiken toiminnan, myös vastuullisuuslinjausten, täytyy tukea tuottotavoitteen toteutumista. Se on eläkesijoittajan vastuu numero yksi.

Avasin kuulijoille myös Elon vastuullisen sijoittamisen käytännön toimia. Teemme sijoituksia yhtiöihin, joiden liiketoiminta on kestävällä pohjalla. Arvioimme yhtiöiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä taloudellisten tunnuslukujen ohella.

Lisäksi vaikutamme yhtiöihin tarvittaessa, jos näemme, että niiden toiminta ei täytä vastuullisuusvaatimuksiamme. Kannustamme yhtiöitä raportoimaan yritysvastuun osa-alueistaan yhä enemmän ja käytämme lisäinformaationa suuren kansainvälisen palveluntarjoajan tietokantoja. Kaikki tämä työ tähtää siihen, että pystymme saamaan eläkevaroille hyvän tuoton. Tämä vuorostaan hillitsee painetta korottaa tulevia eläkemaksuja.

Vastuullinen sijoittaminen on huomioitu Elossa kaikessa sijoitustoiminnassa. Elon tapa huomioida sijoituskohteiden kestävyys tarkoittaa käytännössä sitä, että huomioimme sekä riskit että mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti sijoituskohteita arvioidessamme. Uskomme, että kestävällä liiketoiminnalla voidaan luoda kestäviä tuottoja. Tämä ajatus luo pohjan melkeinpä kaikille vastuullisen sijoittamisen näkökulmille.

Jos liiketoiminta ei huomioi vastuullisuusnäkökulmia, näkyy se todennäköisesti yrityksen kyvyssä tehdä tulosta ainakin pitkällä aikavälillä.

Riskien näkökulmasta tarkastelemme muun muassa sitä, millä tavoin yritys toteuttaa liiketoimintaansa suhteessa kaikkiin sen sidosryhmiin eli ympäristöön ja laajemmin ympäröivään yhteiskuntaan. Miten se huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista, asiakassuhteista tai miten se hallitsee esimerkiksi alihankintaverkostoansa? Yrityksen hyvä hallintotapa luo pohjan kaikelle muulle yrityksen toiminnalle. Hallinnon osalta arvioimme esimerkiksi hallituksen kokoonpanoa ja palkkiojärjestelmiä.

Riskien arvioinnin lisäksi tarkastelemme yrityksen tuottamia positiivisia vaikutuksia eli sitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia sillä on liittyen kestävän kehityksen ratkaisuihin. Tässä YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (UN Sustainable Development Goals, SDG) astuvat peliin, sillä ne ovat luoneet juuri sopivan viitekehyksen positiivisten vaikutusten seuraamiseen. Yritykset ja sijoittajat puhuvatkin yhä enemmän näistä vuonna 2015 lanseeratuista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, ovathan nämä tavoitteet yhteisiä meille kaikille.

Kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät 17 tavoitetta maailman suurimpien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kestävän kehityksen haasteisiin. Näiden haasteiden ratkaisemisessa riittää liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja näin ollen myös sijoittajille.

Kuten keväällä julkaisemassamme Elon ilmastostrategiassa kerroimme, meillä Elossa on tavoitteena, että vuoteen 2025 mennessä yli 50 prosenttia sijoituskohteistamme olisi sellaisia, joilla on positiivinen, mitattavissa oleva vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan. Tavoitteemme koskee kaikkia pörssinoteerattuja suoria osakkeita, suoria yrityslainasijoituksia sekä infrastruktuuri- ja reaalisijoituksia eli hyvin laajasti Elon sijoitussalkussa olevia sijoituksia.

Kehittäminen ei toki lopu tähän, päinvastoin. Työ jatkuu ja sijoituskohteiden vastuullisuuden arviointi syvenee entisestään.

Kirsi Keskitalo

Kirjoittaja toimii Elossa vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana.