Uutta suuntaa työelämään – työvalmentajat apuna ammatillisessa kuntoutuksessa myös poikkeusaikana

Palaaminen takaisin työelämään voi huolettaa, jos työntekijän ei ole mahdollista jatkaa tutussa työpaikassa esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Kuntoutuksen käynnistymisessä työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän yhteistyöllä on merkittävä rooli.

Elo voi auttaa työelämään palaavaa kuntoutujaa tarjoamalla työvalmentajan apua työhön paluun suunnitelman tekemiseksi. Myös työtön kuntoutuja voi saada työvalmentajan apua. Työnantaja säästää mahdollisissa eläkemaksukustannuksissa, jos kuntoutuja palaa työelämään.

Työnantajan kannustava asenne on monelle kuntoutujalle tärkeää, kirjoittaa ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija Tuuli Härkönen.

Yli 1 200 kuntoutujaa teki yhteistyötä työvalmentajien kanssa

Teimme viime vuonna 1 216 toimeksiantoa palveluntuottajille, jotka toimivat Elon kumppaneina ammatillisessa kuntoutuksessa. Ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajat ovat työvalmentajia, jotka yhdessä kuntoutujan kanssa suunnittelevat työhön paluun keinoja.

Kun kuntoutuja on saanut myönteisen päätöksen kuntoutukseen, hän voi pyytää toimeksiantoa työvalmentajalle. Elo maksaa suunnittelusta aiheutuneet kustannukset. Jos kuntoutuja ei tunne työvalmentajan palveluita, kerromme lisää ja autamme alkuun.

Kuntoutujat toivovat lisää tietoa

Kyselimme tänä keväänä kuntoutujilta heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan kehitettävistä asioista. Saimme yhteensä 133 vastausta 518 henkilön kyselyyn. Vastauksissa toistui, että kuntoutuksen eri vaiheista toivotaan lisää tietoa. Kehitämme Elossa sähköisiä palveluja tiedon lisäämiseksi.

Jos kuntoutujalla ei ole ollut työterveyshuollon ammattilaista kertomassa ammatillisesta kuntoutuksesta kuten työkokeilusta, on kuntoutuja aika yksin eri vaihtoehtojen kanssa. Työvalmentajan rooli kuntoutuksen suunnittelussa korostuu ja tähän haluamme panostaa.

Elo tekee tiivistä yhteistyötä usean kumppaniksi valikoituneen palveluntuottajayrityksen kanssa, jotta kuntoutujille saataisiin paras mahdollinen tuki työhön paluuseen. Vuonna 2019 noin 80 % työvalmentajan apua käyttäneistä kuntoutujista teki terveydentilalle sopivan työhön paluun suunnitelman joko työkokeilun, työhönvalmennuksen tai uudelleen koulutuksen muodossa.

Työvalmentajan arviointimenetelmät auttavat löytämään työkyvyn kannalta sopivaa työtä

Työvalmentaja on työelämän asiantuntija, joka kartoittaa kuntoutujan koulutustaustaa, ammatillista osaamista, terveydentilaa sekä työrajoitteita. Työvalmentajat etsivät yhdessä kuntoutujan kanssa työkokeilupaikkoja ja pohtivat väyliä uudelleen koulutukseen. He voivat käyttää suunnittelussa apuna arviointimenetelmiä, jotka on tarkoitettu työtehtävän vaativuuden ja kuntoutujan taitojen arviointiin sekä niiden vertailuun.

Valmentajat kulkevat kuntoutujan rinnalla kannustaen ja tukien. He näkevät kuntoutujan voimavarat ja ne ehkä jo kadoksissa olevat taidot, joita voisi suunnittelussa hyödyntää. Suunnitelman etenemiseen vaikuttaa paljon kuntoutujan oma motivaatio.

Kuntoutuksen asiantuntija Elossa seuraa suunnitelman etenemistä yhdessä työvalmentajan kanssa. Arvioimme vuosittain työvalmentajien onnistumista suunnittelussa, toimeksiantojen määriä ja palveluja. Kuntoutuksen tavoitteena on, että työntekijä voi jatkaa työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. 76% Elon kuntoutusta hakeneista kuntoutujista palasi takaisin työmarkkinoille vuonna 2019.

Shokkivaiheen jälkeen suunnittelu jatkuu

Suomessa vallitseva poikkeusaika vaikuttaa myös kuntoutujiin. Suunnitelmien työstäminen vie enemmän aikaa. On kuitenkin ilahduttavaa, että kuntoutuksesta on saatu hyvää palautetta.

Työkykyvalmentaja Riikka Pääkkönen Terveystalosta kertoo, että työkokeilupaikkoja on löytynyt poikkeusajasta huolimatta ja koulutussuunnitelmia on pystytty edistämään normaaliin tapaan. Työeläkeyhtiöt ovat nyt joustavia suunnitelmien etenemisen aikataulujen osalta ja kuntoutujilla on vahva motivaatio löytää polku työelämään.

Maaliskuun parin viikon shokkivaiheen jälkeen työskentely on jatkunut sujuvasti etävastaanottoina videon välityksellä. Rajoitusten purkamisten myötä asiakkaille tarjotaan myös mahdollisuus kasvotusten tapahtuvaan ohjaukseen.

Haasteena on, että joillekin tämä aika on erityisen kuormittavaa, kun pelko riskiryhmään kuuluvana voi viedä haaveen työelämään paluusta yhä kauemmaksi. Työvalmentajan näkökulmasta on tärkeää, että kuntoutujan sairauden hoito ja lääkinnällinen kuntoutus on järjestetty ja toivoa työelämässä jatkamisesta pidetään yllä.

Ammatillinen kuntoutus ei ole pelottava mörkö, vaan antaa uuden alun elämälle.

Ammatillinen kuntoutus – uusi alku työlle ja elämälle

Työmarkkinoiden muuttuessa yhä useampi kuntoutuja hakeutuu ammatilliseen kuntoutukseen mielenterveyssyistä. Kuntoutus voi heillä helposti keskeytyä, jos tuki puuttuu. Erityinen haaste näissä tilanteissa on, että meidän tulisi yhteistyössä löytää kestävä ratkaisu, jossa hyödynnetään kuntoutujan jo olemassa olevaa koulutusta ja osaamista.

Elon tueksi tarvitsemme osaavia ammattilaisia koko Suomen alueelta. Toivomme, että työnantajat ovat rohkeita ja pitävät työterveysneuvotteluja sekä pohtivat poikkeusaikanakin työterveyshuollon kanssa osatyökykyisten työssä jatkamisen keinoja.

Työnantajan kannustava asenne on monelle kuntoutujalle tärkeää. Eräs tänä keväänä kyselyyn vastanneista kuntoutujista rohkaisikin:Ammatillinen kuntoutus ei ole pelottava mörkö, vaan antaa uuden alun elämälle.”

Lisätietoa kuntoutuksesta löytyy Elon nettisivuilta >

Tutustu myös videoon ammatillisesta kuntoutuksesta >

Tuuli Härkönen, ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija