Uusi opiskelija, ole avoin muutokselle!

Lukuvuoden käynnistyessä noin 48 000 uutta opiskelijaa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on uuden äärellä. Suurimmalla osalla vahvin tunne on innostus, mutta tunneskaalaan mahtuu todennäköisesti myös epävarmuutta ja jännitystä. Kestääkö kiinnostus opiskeltavaan alaan? Saanko valmistumisen jälkeen koulutustani vastaavaa työtä?

Kaikkea tätä on toki hyvä pohtia, mutta turhan tiukkoja suunnitelmia ei opintojen alussa tarvitse tehdä. Korkeakouluopintoihin käytetään keskimäärin kuusi vuotta. Siinä ajassa teknologiat kehittyvät, yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöt kokevat muutoksia ja omat suunnitelmatkin jalostuvat. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja hiipuu pois. Avoin suhtautuminen muutokseen on ehkä tärkein päätös, joka kannattaa opintojen alussa tehdä.

Haasta itsesi

Usein henkilön vahvuudet ja arvomaailma ohjaavat hänen ammatillisia haaveitaan. Niiden varaan onkin hyvä rakentaa. On kuitenkin tärkeää, että opiskelujen alussa ei hakeudu ainoastaan itselle ilmeisten, tuttujen asioiden äärelle. Jokaisessa piilee lahjoja, joita ei ole itsekään tiedostanut. Kun kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia asioita, saattaa löytää itsestään aivan uusia kykyjä.

Opi yhdessä

Työelämässä juuri mitään ei synny ilman yhteistyötä. Yhteistyön taitoa on hyvä syventää opiskeluaikoina. On ehkä kliseistä neuvoa luomaan verkostoja, mutta niiden merkitystä ei voi painottaa liikaa. Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja yhteinen tekeminen opettavat valtavasti jo itse tekemisen hetkellä. Yhdessä tehty projektityö tai järjestöissä organisoitu tapahtuma ovat pääomaa, jolla voi olla merkitystä vielä vuosien päästä. Ja kun opettelee asioita yhdessä, tulee myös oppineeksi osaamisen jakamista. Sille jos mille on kysyntää työyhteisöissä.

Anna arvoa työlle

Tavoiteajat valmistumiselle ovat nykyisin tiukkoja, mutta silti moni opiskelija tekee töitä opintojen ohessa tai ainakin kesäisin. Opiskelun ja työn tasapainottaminen on taitolaji ja siinä kannattaa kuunnella tarkasti itseään. On kuitenkin tärkeää hankkia työkokemusta ennen valmistumista. Mikä tahansa työ antaa kokemusta ja tuo perspektiiviä opintoihin sekä antaa mahdollisuuden opitun tiedon soveltamiseen. Parhaimmissa tapauksissa kesätyö tai harjoittelujakso kertoo, millainen työ tuntuu mielekkäältä ja millaisia kursseja kannattaisi suorittaa, että tiedot ja taidot karttuisivat työuraa varten. Arvokasta on huomata sekin, jos jokin työ ei anna itselle muuta kuin palkan tai on oman arvomaailman vastainen.

Opiskeluaika on merkityksellinen jakso elämässä. Nykypäivänä se tuskin kouluttaa loppuelämän työtehtäviin, sillä työelämän murros tulee todennäköisesti vain kiihtymään. Onkin tärkeää, että opiskeluaikana oppii uteliaan ja positiivisen asenteen muutoksiin sekä innostuksen jatkuvaan oppimiseen. Sen jälkeen ei tarvitse murehtia, jos kiinnostus viekin muualle tai juuri koulutusta vastaavaa työtä ei löydy.

Intoa kaikille uusille opiskelijoille!

Hilkka Malinen

Kirjoittaja on Elon henkilöstöjohtaja. Osaamistarpeiden tunnistaminen, osaamisen kehittäminen ja henkilöstön sitouttaminen ovat olleet hänen työpäiviensä sisältöä kymmeniä vuosia.