Sairauslomalle on vaihtoehtoja

Terveydenhuollossa on tärkeää muistaa, että sairauspoissaolon ei pidä antaa pitkittyä. Mitä pidempään työntekijä on pois työstä, sitä vaikeampi sinne on palata. Tämä johtuu siitä, että pitkä poissaolo aiheuttaa niin sanottua työntekokyvyttömyyttä, vaikka työkyky palautuisikin.

Työntekokyvyttömyydellä voidaan viitata tilanteeseen, jossa potilas kokee olevansa työkyvytön, vaikka lääkäri tutkimuksessaan toteaa potilaan terveydentilan palautuneen. Potilas pystyy tällöin toimimaan muuten normaalisti, mutta töihin palaaminen tuntuu haastavalta. Taustalla voi olla esimerkiksi potilaan huoli omasta jaksamisesta ja pärjäämisestä työssään.

Jotta työhön palaamisesta voitaisiin tehdä mahdollisimman helppoa, tulee lääkärin aktiivisesti miettiä sairausloman jatkamiselle vaihtoehtoja, jotka paremmin tukevat kuntoutumista. Hyviä vaihtoehtoja näissä tilanteissa ovat esimerkiksi työn muokkaaminen, työkokeilu ja muut ammatillisen kuntoutuksen keinot, lääketieteellistä kuntoutusta kuitenkaan unohtamatta. Jos työhön paluu ei onnistu kokopäiväisesti, tarjolla on myös osa-aikaisia työkyvyttömyysetuja, kuten osasairauspäiväraha.

Tarjolla on siis useita vaihtoehtoja, joiden avulla työkykyä voidaan palauttaa ja työhön palaamista helpottaa, ja jotka toimivat vaihtoehtoisena ratkaisuna sairauslomalle.

Katso lisää ajatuksiani aiheesta alla olevasta videoblogista.

Kari-Pekka Martimo from LääkäriTV on Vimeo.

 

Kirjoittaja on työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, joka työskentelee Elossa asiantuntijalääkärinä.