Tiedätkö mikä muuttuu, kun eläkkeet uudistuvat vuoden 2017 alussa?

Eduskunta sai heti syksyn alussa pöydälleen eläkemuutoksia koskevan lakipaketin. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta alkaen. Muutoksia on tulossa työeläkkeen karttumiseen ja vanhuuseläkeikään. Uudistus tuo mukanaan myös kaksi uutta eläkelajia. Eläkeuudistus koskee sekä työntekijöitä että yrittäjiä. Uudistus oli tarpeellinen koko Suomen kannalta, sillä se pienentää työeläkemaksun korotuspainetta.

Tuulikki Lepomäki-Lahtinen


Eläkeiästä ikäluokan ikioma

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee ikäluokittain 63 vuodesta kolme kuukautta kerrallaan, kunnes vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia.

Vuonna 1965 syntyneiden ja nuorempien eläkeikä sidotaan keskimääräiseen työskentely- ja eläkkeellä oloajan kehitykseen ja eläkeikä vahvistetaan noin kolme vuotta ennen eläkeiän täyttämistä. Eläkeikä on edelleen joustava ja vakuuttamisen yläikäraja nousee alaikärajan mukaan.

Työskentelystä yli eläkeiän palkitaan korottamalla karttunutta eläkettä 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta normaalin karttuman lisäksi. Esimerkiksi 1 000 euron kuukausieläkkeeseen tulee vuoden lykkäyksestä lisää 48 euroa.


Eläkettä karttuu tasatahtiin

Työeläkettä alkaa kertyä työntekijöille 17-vuotiaasta ja yrittäjille 18-vuotiaasta alkaen. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuotta kohden työansioista ja yrittäjän YEL-työtulosta. Ikä ei enää jatkossa vaikuta karttumisprosenttiin. Poikkeuksena ovat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille eläkettä kertyy 1,7 prosentin vuosivauhtia ajalla 1.1.2017–31.12.2025. He myös maksavat 1,5 prosenttia muita suurempaa maksua. Jatkossa 53 vuotta täyttäneiden korotettu työeläkemaksu poistuu.

Yrittäjän on entistäkin tärkeämpää pitää työtulo aina ajan tasalla

Aikaisempi 63 vuoden iän jälkeen tullut 4,5 prosentin karttuma laskettiin ansioiden ja yrittäjille YEL-työtulon perusteella. Uudistuksessa sen korvaa lykkäyskorotus, joka lasketaan jo kertyneeseen eläkkeeseen. Yrittäjän on siis entistäkin tärkeämpää pitää työtulonsa ajan tasalla koko yrittäjätoiminnan ajan.

Yrittäjä voi jatkaa yrittäjätoimintaansa vanhuuseläkkeen rinnalla ilman vakuuttamisvelvollisuutta kuten nykyisinkin. Tällöin kannattaa kuitenkin huomata, ettei toiminnasta kartu enää lisää eläkettä.


Kaksi uutta eläkettä

Uusia osa-aikaeläkkeitä ei enää myönnetä 1.1.2017 jälkeen, mutta vanhat kuitenkin jatkuvat ennallaan. Työtä voi jatkossa keventää osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen avulla. Eläkkeen voi ottaa joko 25 tai 50 prosentin suuruisena maksuun 61-vuotiaasta alkaen. Ikäraja nousee 62 vuoteen vuonna 2025.

Maksuun otettua eläkettä alennetaan 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, joka puuttuu omasta alimmasta vanhuuseläkeiästä. Jos karttunut eläke on esimerkiksi 1 500 euroa kuukaudessa ja henkilö ottaa siitä 50 prosenttia kaksi vuotta ennen eläkeikäänsä, hän saa maksuun 678 euroa kuukaudessa. Eläkkeen varhennusvähennys, 72 euroa kuukausieläkkeestä, jää voimaan pysyvästi. Loput 750 euroa hän saa valintansa mukaan alimmassa eläkeiässä tai myöhemmin.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi hankkia ansiotuloja rajoituksetta. Yrittäjän on vakuutettava yrittäjätoimintansa tämän eläkkeen rinnalla. Eläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen saa hakemuksesta maksuun samalla kuin säästössä olleen eläkeosan.

Työuraeläke on tarkoitettu niille, joiden työkyky on alentunut ja joilla on takanaan vähintään 38 vuotta raskasta työuraa. Eläkkeen voi saada 63 vuoden iässä. Vielä vuonna 2017 työuraeläke on sama kuin vanhuuseläke, koska eläkeikäkin on vielä 63 vuotta.


YEL-joustoa koko vakuutuksen ajan

Vuoden 2017 alusta alkaen yrittäjän YEL-vakuutusmaksu joustaa myös yli 62-vuotiaana eli yrittäjä voi maksaa suurempaa tai pienempää vakuutusmaksua muiden jouston edellytysten täyttyessä. Näin on mahdollista hieman korjata mahdollisesti pieneksi jäänyttä eläkettä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että joustoa ei oteta huomioon muiden etuuksien, esimerkiksi sairauspäivärahan, perustana.


Hyötyjinä nuoret ja naiset

Eläkeuudistuksen arvioidaan pidentävän työuria ja siten myös parantavan eläketurvaa. Koko elinkaaren aikana saatujen eläkkeiden ja maksettujen eläkemaksujen yhteismäärällä arvioituna eläkeuudistuksesta hyötyvät eniten nuoret ja naiset. Nuorilla tämä johtuu pidentyvistä työurista ja eläkkeen kertymisestä koko palkasta, naisilla lisäksi siitä, että naisten elinaika on pidempi kuin miehillä. Eläkeuudistus ei koske jo eläkkeellä olevia eikä ennen 1.1.2017 karttunutta eläketurvaa.

Lisätietoa saat sivultamme www.elo.fi/elakeuudistus. 

Elossa vakuutettu voi myös laskea arvion omasta vanhuuseläkkeestään uusien sääntöjen mukaisesti www.elo.fi/elakepalvelu.

Teksti: Tuulikki Lepomäki-Lahtinen