Tekoja Suomen ja nuorten hyväksi

Yle haastoi keväällä 2016 henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä Suomi-tekoja-kampanjaan eli tekemään Suomesta paremman paikan asua ja elää. Lähdimme Elossa toimitusjohtajamme Satu Huberin johdolla innolla kampanjaan mukaan. Elon Suomi-teko lähti ajatuksesta näyttää nuorille työelämän iloiset kasvot. Mitä nopeammin nuoret löytävät opiskelupolkunsa ja paikkansa työelämässä, sitä eheämpi ja kestävämpi on heidän oma työuransa ja aikanaan toimeentulonsa eläkeläisinä.

Päädyimme järjestämään yhdessä espoolaisen Tiistilän koulun kanssa yläkoululaisille suunnatun Työelämä tutuksi -päivän. Yläkouluikäisillä on harvoin vielä selvillä, millaisessa työssä he haluavat aikuisena työskennellä. Halusimme antaa koululaisille näkymän työelämään, erilaisten ammattien kirjoon sekä antaa käsityksen siitä, että erilaiset työt voivat olla eri tavalla mielenkiintoisia. Sen lisäksi halusimme osoittaa nuorille, että työelämällä on paljon tarjottavaa ja jokaisella on mahdollisuus löytää oma paikkansa.

Teemapäivään pyysimme lähialueen yrityksistä eri alojen ammattilaisia kertomaan työstään. Sen lisäksi keräsimme yrityksistä TET-harjoittelupaikkoja nuorille. Yhteensä 11 oppilasta löysi teemapäivän avulla harjoittelupaikan. Saimme Eloonkin kolme reipasta 8.-luokkalaista, jotka ottivat innokkaasti vastaan työtehtävän kuin työtehtävän. He olivat hyvin kiinnostuneita kuulemaan elolaisten työurista, opiskelutaustoista ja tehdyistä valinnoista. Oli todella innostavaa päästä keskustelemaan näiden uteliaiden ja avointen nuorten kanssa!

Saimme teemapäivän järjestämisestä hyvää palautetta niin opettajilta kuin oppilailtakin. Koulun opinto-ohjaajan keräämän palautteen yleisarvosana oli 9. Päällimmäisenä koululaisille tuntui jäävän mieleen monet eri työmahdollisuudet sekä hyvät neuvot ja kannustukset tulevaa varten. Kuulostaa siltä, että onnistuimme tavoitteessamme, vaikka joku olisi toivonutkin enemmän välitunteja…

Itse koin teemapäivän järjestämisen ja paikalla olon todella merkittäväksi ja tärkeäksi, jopa silmiä avaavaksi. Kuinka helposti sitä unohtaakaan, miltä tuntui ottaa ne ensimmäiset askeleet kohti työelämää ja tulevaisuutta. Aika epävarmalta. Tällöin kaikki mahdollinen tuki nuorelle on kullanarvoista, tulee se sitten vanhemmilta, opettajilta tai jalkapallovalmentajalta.

Teemapäivän toteutuksen jälkeen olemme pitäneet keskusteluyhteyden auki Tiistilän kouluun. Keväällä saimme pyynnön osallistua koulun Työelämä -projektiin. Työelämä -projekti on vuotuinen yhdeksäsluokkalaisille järjestettävä opintojakso, joka huipentuu eri yritysten edustajien pitämiin kuvitteellisiin kesätyöhaastatteluihin. Elon HR-palveluista mukana haastattelemassa oli lisäkseni kolme kollegaa, ja me kaikki ihastuimme kovasti näihin sanavalmiisiin nuoriin. Työpaikka olisi napsahtanut monelle saman tien!

Yksittäisten oppilaiden saama hyöty päivistä oli ilmeinen. Erityisen tärkeätä kuitenkin on, että tämän kaltaisilla yhteistyömuodoilla ja teoilla pääsemme osaksi syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä ja vaikuttamaan suomalaiseen työelämään jo varhaisessa vaiheessa. Onkin hienoa huomata, kuinka Ylen heittämä haaste avasi mahdollisuuksia muuhunkin yhteistyöhön koulun kanssa. Ainakin Elon kohdalla Ylen innoittama Suomi-teko kantoi yksittäistä tekoa pidemmälle.

Annette Lius

Annette Lius


Kirjoittaja toimii Elossa HR Partnerina