Teknologia muuttaa arvoketjun sijoitustoiminnassa

Maailma muuttuu. Tuotto-odotukset ovat alhaiset kaikissa perinteisissä omaisuusluokissa ja hajautushyötyihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Tilanne haastaa sijoittajan. Toisaalta sijoittajilla ei ole koskaan ennen ollut apuna näin paljon dataa, laskentatehoa, rajapintoja ja uusia menetelmiä datan käsittelyyn sekä analysointiin.

Edellisessä blogikirjoituksessani muutama viikko sitten korostin uudenlaisen toimintakulttuurin välttämättömyyttä digitalisaatiokehityksen mahdollistajana. Nyt on paikallaan avata jo sijoitusprosessimme päävaiheita ja kertoa, miten teknologioita niissä voidaan hyödyntää.

Hanna Hiidenpalo
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo

Sijoituspäätösten täytyy perustua relevantille datalle. Me käytämme sijoitustoiminnassa merkittävästi aikaamme tunnistaaksemme erilaisten sijoituspäätösten kannalta olennaiset datalähteet. Kun uusia datalähteitä otetaan käyttöön, toteutamme prosessit, jotka automaattisesti päivittävät datat tietokantoihimme ja muokkaavat dataa siten, että sen hyödyntäminen on mahdollista olemassa olevien rajapintojen kautta.

Seuraavassa vaiheessa analysoimme dataa päätyen sijoituspäätökseen. Kuten yllä mainittiin, dataa hyödynnetään sisäisten rajapintojen kautta. Varsinaiseen datan analysointiin liittyy lukuisia tehtäviä ja valintoja. Mitä matemaattis-tilastollisia malleja analyysissä tulisi hyödyntää, millä teknologioilla analyysi saataisiin toteutettua tehokkaimmin, tarvitaanko analyysiin ihmisen subjektiivista näkemystä… Kysymyksiin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, ja valinnat vaihtelevat erilaisten sijoituspäätösten välillä.

Kolmas vaihe sijoitusprosessissa on sijoituspäätöksen implementointi eli kaupankäynti. Teknologian kehitys ja muuttunut säätely ovat vieneet kaupankäyntiä voimakkaasti elektroniseksi. Kun ennen soitettiin välittäjälle puhelimella kaupoista, nyt kaupankäynti alkaa analyysillä tilanteeseen sopivista kaupankäyntistrategioista, käytettävistä algoritmeista sekä niille annettavista parametreista. Koko kaupankäyntiprosessi on alusta loppuun automatisoitu ja uutta kaupankäyntiin liittyvää dataa saattaa syntyä joka millisekunti.

Aikaisemmassa kirjoituksessani toin esiin jatkuvan kehittämisen tärkeyden. Meidän sijoitusprosessissamme jatkuva kehitys ilmenee niin sanottuina takaisinkytkentöinä. Jokaisen sijoituspäätöksen perusteet dokumentoidaan ja sijoituspäätöksen onnistumista seurataan ja analysoidaan tarvittaessa muuttaen sijoituspäätösten perusteita. Lisäksi kaupankäynnin onnistumista verrataan etukäteisodotuksiimme ja kaupankäyntistrategioita muutetaan tarpeen mukaan. Kaupankäynnin kokonaiskustannukset myös huomioidaan jo sijoituspäätöksiä tehtäessä ja arvioitamme kokonaiskustannuksista tarkennetaan aina uuden tiedon ilmaantuessa. Näiden takaisinkytkentöjen avulla sijoitusprosessimme on jatkuvassa kehityksessä ja jatkuvalla kehityksellä voimme vastata vaikean sijoitusympäristön meille asettamaan haasteeseen.

Hanna Hiidenpalo

Kirjoittaja on Elon sijoitusjohtaja.