Pienin askelin hyvään henkilöstöjohtamiseen

Mitä pk-yrityksissä voisi tehdä hyvän henkilöstöjohtamisen ja työkyvyn edistämiseksi, kun resurssit ovat niukassa eikä pienissä tai keskisuurissa yrityksessä useinkaan ole henkilöstöasioihin perehtynyttä henkilöä? Päätöksen panostaa henkilöstöjohtamiseen on oltava johdon strateginen valinta. Kun halutaan panostaa yrityksen kilpailukykyyn tai kun haetaan kasvua, on syytä kiinnittää huomiota henkilöstöjohtamisen rakenteisiin. Kasvavat ja menestyvät yritykset useimmiten dokumentoivat ja systematisoivat henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Näin toteaa Riitta Viitala tutkimusryhmineen Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset pk-yrityksessä -tutkimuksessa.

Ensinnäkin yrityksessä on päätettävä, kuka huolehtii henkilöstöjohtamisen kokonaisuudesta. Kuka linjaa päätökset ja organisoi toiminnan? Useinkaan ei ole mahdollista, että tätä tehtävää hoitaisi yksi henkilö kokopäiväisesti. Käytännössä tehtävä onkin hoidettava oman toimen ohella esimerkiksi toimitusjohtajan tai talouspäällikön tehtävien rinnalla. Tällöin on tärkeää miettiä, mitkä asiat vähintään laitetaan kuntoon ottaen huomioon liiketoimintastrategia.

Nykyään esimiehen rooliin kuuluvat moninaiset tehtävät mukaan lukien henkilöstöasiat. Tasalaatuisen esimiestyön aikaansaamiseksi on järkevää, että yritys varmistaa esimiesten valmiudet hoitaa tätä tehtäväkenttää. Pienemmissä yrityksissä tästä ei tarvitse tehdä valtavaa operaatiota, vaan esimiestoiminnan periaatteiden linjaamisella päästään alkuun. Yrityksessä kannattaa pohtia, mikä on meidän tapamme hoitaa esimiestehtäviä, jotta työssä päästään tavoitteisiin ja jotta henkilöstö kokee johtamisen tasapuolisena ja oikeudenmukaisena.

Tutkimusten mukaan esimiestyö on tärkeä työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttava tekijä, joten kysymys ei todellakaan ole mistään vähäpätöisestä asiasta. Viitalan tutkimuksessa todetaankin, että huono henkilöstöjohtaminen näkyy usein poissaoloina, vaihtuvuutena, konflikteina, heikkona suoriutumisena, asiakasvalituksissa ja tuottavuuden heikentymisenä. Alhaiseen työtyytyväisyyteen voi vaikuttaa systematisoimalla henkilöstökäytänteitä ja varmistamalla esimiestyölle yhtenäiset toimintatavat.

Oheisen henkilöstöjohtamisen portaikon avulla voi helposti ymmärtää, että työtyytyväisyyttä, työn laatua ja tuottavuutta on mahdotonta lähteä systemaattisesti tavoittelemaan, elleivät alimmat portaat ole tukevia.

Tervetuloa nousemaan portaat hyvään tulokseen askel kerrallaan! Mikäli olet jo hyvässä vauhdissa, niin tarkistathan, että henkilöstöjohtamisen alimmat portaat ovat edelleen kunnossa.

Kirjoittavat ovat Elon työhyvinvoinnin asiantuntijat Pia Aulaskoski ja Marja-Liisa Lehtinen.