”Pärjääminen yhteiskunnassa” -kurssi

Töiden lomassa olen ehtinyt ihmettelemään muutakin kuin poikkeuksellisen upeita kesäsäitä. Osaston vaihtaminen Elon sisällä on tuonut jälleen uusia näkökulmia Suomen eläkejärjestelmän tarkasteluun. Nämä 1,5 vuotta, jotka olen työskennellyt Elossa (alkuun eläkepalveluissa ja nyt työkyvyttömyysriskienhallinnassa), on vain vahvistanut käsitystäni siitä, että nykynuoret ovat melko hukassa Suomen eläkejärjestelmän kanssa. Tietämys rajoittuu pitkälti siihen, että palkasta lähtee osa työeläkemaksun muodossa ja eläkettä saa joskus vanhana ihmisenä, jos silloinkaan. Oma käsitykseni Suomen eläkejärjestelmästä oli myös sangen hataralla pohjalla ennen aloittamistani Elossa. Ymmärrän nyt, että jokaisen kansalaisen tulisi jossain määrin tuntea edes eläkejärjestelmän ja muun yhteiskunnan perusteet.

Erityisesti nuorten tietämys yhteiskunnassa pärjäämiseksi vaatisi mielestäni harjaannuttamista. Eläkejärjestelmän tuntemus ei ole ainoa yhteiskunnan osa-alue, joka on jäänyt paitsioon. Raha-asioiden hoitaminen ihan laskujen maksamisesta aina laina- ja muiden sopimusten solmimiseen vaatisi kohentamista. Maksuhäiriömerkintöjen kasvu on nykyään hyvin huolestuttavalla tasolla. Verotus koetaan myös kuten eläkemaksut - pakollinen paha, johon ei voi vaikuttaa. Vakuutusjärjestelmää olisi myös tarpeellista avata ainakin vaadittavien vakuutusten osalta. Sosiaaliturvan osa-alueiden kirkastaminen olisi myös hyvin tärkeää, jotta syrjäytymistä voitaisiin estää. Myös oikeudellisista- ja korvausvastuista olisi tarpeellista muistuttaa. Pahimmassa tapauksessa nuori pilaa loppuelämänsä yhden töppäyksen seurauksena.

Edellä esiteltyihin tietämyksen puutoksiin olisi mahdollista vaikuttaa järjestämällä kyseisiin aihealueisiin keskittyvä kurssi. Kurssi olisi mielestäni otollista järjestää toisen asteen opinnoissa pakollisena. Toki kyseinen valinta rajaisi osan nuorista ulos kurssilta, mutta peruskoululainen ei ole vielä valmis/kiinnostunut sisäistämään kyseistä tietopakettia. Mikäli kurssi käytäisiin n. 17-vuotiaana olisivat asiat muistissa, kun ensimmäisiä oman elämän kannalta merkittäviä päätöksiä tehdään itsenäisesti.

Kurssi voisi sisältää seuraavia aihealueita:

 • Raha-asiat
  • Laskut; eräpäivät ja muu huomioitava
 • Sopimukset; sitovuus ja ehdot
  • Eri sopimustyypit (työ, asunto, laina, palvelu…)
  • Luottotiedot; merkitys ja tarpeellisuus
  • Korkoa korolle -periaate; niin hyvässä, kuin pahassa
   • Esimerkkinä pikavipit
  • Verojärjestelmä
   • Periaatteet ja tarkoitus
  • Eläkejärjestelmän merkitys
   • Yleinen peruste
   • TYEL- ja YEL-maksut
   • Eläkekarttuma
    • Karttuma-aika (17v.->)
    • Karttuma säännöstö (esim. karttuma-%)
   • Eri eläkkeet (VE, TKE, PE yms.)
  • Vakuutusjärjestelmän tarkoitus
   • Periaate ja tarkoitus
   • Tarpeellisuus/vaaditut vakuutukset
  • Ammattiliitot
   • Edut ja vaatimukset
  • Sosiaaliturvan osa-alueet
   • Tuet ja vaatimukset
  • Oikeudelliset- ja korvausvastuut & velvollisuudet
   • Seuraavuus ja kokoluokat

Yleisen tietoisuuden kohentaminen nuorten keskuudessa auttaisi välttämään monet sudenkuopat täysi-ikäisyyden alkutaipaleella. Uskon vakaasti, että tietämyksen kerryttäminen olisi omiaan turvaamaan kansalaisten hyvinvointia. Haluaisin suunnata kurssin juuri nuorille siitä syystä, että kaikki tieto on nykyään saatavilla, mutta jos et tiedä tarvitsevasi näitä tietoja ja taitoja, et myöskään osaa etsiä sitä.

Anton Ropa

Kirjoittaja opiskelee taloustiedettä Helsingin yliopistossa ja työskentelee toista vuotta Elossa, tällä hetkellä työkyvyttömyysriskienhallinnassa.