Onko muutokseen mahdollista valmistautua?

Lähes jokainen meistä on joskus kokenut sen tunteen, kun tietää, että jokin muuttuu pian, mutta ei vielä tiedä, miten. Tunteessa on mukana hämmennystä ja epävarmuutta, usein myös innostusta ja valmiutta tarttua uuteen.

Esimiehen arkea on usein se, että tiimin jäsenet ovat muutoksessa eri vaiheissa. Joku suhtautuu muutokseen uteliaan innostuneesti, toinen passiivisesti sivusta seuraten ja kolmas aktiivisesti muutosta vastustamalla. Aktiiviseen muutosvastarintaan on helpompi tarttua, koska se on konkreettista. Välinpitämättömyys onkin ehkä tunteista vaativin. Esimiehenä tiedät, että muutoksen on tapahduttava, mutta osa ihmisistä suhtautuu siihen välinpitämättömästi ajatuksella ”tämä on taas yksi muutos, minä jatkan niin kuin ennenkin”.

Anu Suutela-Vuorinen

Meillä ihmisillä on erilainen resilienssi eli kyky käsitellä muutoksia. Resilienssillä tarkoitetaan sinnikkyyttä, toipumista ja toimintakykyä elämän vaikeissa hetkissä. Resilienssi on ominaisuus, joka voi olla joko ryhmällä tai yksilöllä. Onneksi sitä voi myös kehittää.

Esimiehiksi valikoituu usein ihmisiä, jotka ovat nopeita muuttamaan toimintatapojaan. Esimiestyö myös kasvattaa stressinsietokykyä ja sinnikkyyttä. Esimies on yleensä työntekijöihin verrattuna tiedollisessa ylivallassa suhteessa tapahtuvaan muutokseen. Silloin vaaditaan kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää, mutta samalla luotsata eteenpäin.

Oli esimies tai ei, jokaisen meistä tulisi kehittää omaa muutoskyvykkyyttään. Tämän päivän työelämässä tarvitaan resilienssiä, kun muutokset ovat jatkuvia ja myös kuluttavia.

Esimiehenä voit tukea työyhteisöäsi muutoksessa näin:

 • Mieti, miten voisit ajatella muutosta jostakin muusta näkökulmasta, jotta asian ymmärtäminen olisi helpompaa.
 • Muista, että ihmiset ovat erilaisia ja eri nopeudella asioihin tarttuvia.
 • Kuvaa työyhteisölle kokonaiskuva ja visioi tulevaisuus muutoksen jälkeen.
 • Pidä perustehtävä selkeänä. Jos perustehtävä muuttuu, tuo esille asioita, jotka eivät muutu ja toisaalta kerro selvästi ne, joiden on muututtava.
 • Keskustele muutoksesta avoimesti työntekijöiden kanssa.
 • Älä hermostu muutosvastarinnasta. Se on normaali reaktio. Kestä tunteenpurkaukset.
 • Resilienssi on myös kykyä pyytää apua. Joskus työryhmän ulkopuolinen voi auttaa eteenpäin muutoksessa.
 • Tue ja kannusta muutokseen. Positiivisuus kantaa!

Näin kehität omaa resilienssiäsi:

 • Muista levätä. Hyvin nukutun yön jälkeen elämä näyttää valoisammalta.
 • Pidä huolta itsestäsi: harrasta, liiku, kuuntele musiikkia, kävele metsässä.
 • Hahmota kokonaiskuva. Kun ymmärrät, miksi muutosta tehdään, se on helpompi hyväksyä.
 • Tee itsellesi suunnitelma B. Jos asiat muuttuvat sellaiseen suuntaan, mitä et voi hyväksyä, voit lähteä tekemään jotakin muuta.
 • Ole valmis oppimaan uutta. Kehitä itseäsi.
 • Koeta löytää itsestäsi innostus.
 • Pyydä tarvittaessa apua.

Muutos on aina mahdollisuus, eikö vain? Minkälaista apua sinun organisaatiosi tarvitsisi muutokseen? Tai kaipaisitko työkaluja itsesi johtamisen kehittämiseen? Tutustu Elon tarjoamaan työhyvinvoinnin verkkopalveluun.

Kirjoittaja työskentelee Elossa työhyvinvointijohtajana.