Omistajien kasvanut aktiivisuus yhtiökokouskauden trendinä – vastuullisuuskysymykset askarruttavat

Jonna Ryhänen johtaja, arvopaperisijoitukset

Kevään 2019 yhtiökokouskausi on Suomessa lopuillaan. Elo osallistui yli 50 yhtiön yhtiökokoukseen Suomessa. Pääosin kausi on sujunut perinteiseen tyyliin, mutta havaittavissa on ollut myös muutoksen tuulia. Suomen ulkopuolella yhtiökokouskausi on monilla alueilla vasta alussa. Tulemme olemaan mukana yli sadassa yhtiökokouksessa kansainvälisesti mukaan lukien kehittyvät markkinat.

Tämän hetken megatrendit vastuullisuus, kaupungistuminen, kiertotalous ja digitalisaatio ovat näkyneet selvästi yhtiökokouksissa ja näistä erityisesti vastuullisuuden merkitys on korostunut usein sekä yhtiöiden omissa esityksissä kuin myös osakkeenomistajien puheenvuoroissa. Erityisesti on keskitytty ilmastonäkökulmiin.

Kasvanut omistajaoikeuksien käyttö on ollut yksi kuluneen kevään yhtiökokouskauden trendeistä. Ulkomaiset sijoittajat ovat suuria suomalaisten yhtiöiden omistajia ja haluavat entistä enemmän omistajan äänensä kuuluville. Nämä hallintarekisteröidyt sijoittajat osallistuvat yhtiökokouksiin yleensä valtakirjaneuvonantajan avulla. Myös Elo käyttää valtakirjaneuvonantajia apunaan kansainvälisissä yhtiökokouksissa. Valtakirjaneuvonantajat mahdollistavat osallistumisen suurempaan määrään kansainvälisten sijoitustemme yhtiökokouksia.

Valtakirjaneuvonantajat analysoivat yhtiöitä ja niiden yhtiökokousten esityslistoja ja antavat analyysin perusteella suosituksia äänestyskäyttäytymiselle. Suositukset perustuvat sekä kansainvälisiin hallinnointikoodeihin että kyseisen sijoittajan omiin omistajaohjauksen periaatteisiin.

Valtakirjaneuvonantajien kasvanut rooli onkin viime aikoina kirvoittanut kansainvälistä keskustelua. Yhdysvalloissa käydään keskustelua siitä, onko valtakirjaneuvonantajien rooli jo liian suuri ja ohjaavatko heidän suosituksensa liikaa osakkeenomistajien äänestyskäyttäytymistä. Euroopassa vuoden 2019 kesällä voimaan tulevassa osakkeenomistajien oikeuksia koskevassa muutosdirektiivissä puolestaan vaaditaan valtakirjaneuvonantajien suositusten perusteiden läpinäkyvyyttä. Oletettavaa kuitenkin on, että valtakirjaneuvonantajien rooli pysyy suurena. Ilahduttavaa tässä on osakkeenomistajien kasvava kiinnostus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja siten vaikuttaa yhtiön kehitykseen.

Kansainvälisten sijoittajien merkitys on kasvanut myös suomalaisissa yhtiökokouksissa ja heillä alkaa olla jopa ratkaiseva vaikutus yhtiökokousten esitysten hyväksymisessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien aktiivisuuden kasvaminen voidaan nähdä vastuullisuuden merkityksen kasvamisen yhtenä ilmentymänä.

Hallintarekisteröityjen omistajien käytöksen muuttuminen on ollut nähtävissä suomalaisissa yhtiökokouksissa. Perinteisesti hallintarekisteröidyt omistajat ovat vastustaneet esityksiä hyvin harvoin. Tämän kevään yhtiökokouskaudella tässä on havaittavissa muutos ja vaikuttaa siltä, että hallintarekisteröidyt omistajat ovat etukäteen kertoneet vastustavansa esityksiä useammin ja enemmän kuin ennen. Tällaisessa tilanteessa pöytäkirjamerkintä on ”x määrä osakkeita vastustaa esitystä vaatimatta kuitenkaan äänestystä”.

Äänestykset ovat edelleen suomalaisissa yhtiökokouksissa poikkeus. Asiat hyväksytään yleensä hallituksen esityksen mukaisesti. Tarvittaessa yhtiökokouksen kokenut puheenjohtaja pystyy välttämään äänestykset joko ohjaavalla puheellaan tai suurimpia osakkeenomistajia koskevalla koeäänestyksellä, jolloin vastustus jää korkeintaan merkinnäksi pöytäkirjaan.

Suomalaistuneen Nordean yhtiökokous sen sijaan oli piristävä poikkeus. Siinä lähes jokaisessa kokouslistan kohdassa äänestettiin osallistujille jaettujen elektronisten äänestyslaitteiden avulla. Olisi suotavaa, että äänestäminen yleistyisi myös muiden yhtiöiden yhtiökokouksissa. Varsinkin, kun vuoden 2020 yhtiökokouskaudesta lähtien osakkeenomistajat pääsevät vaikuttamaan yhtiön palkitsemispolitiikkaan yhtiökokouksen neuvoa-antavassa äänestyksessä osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin myötä.

 

Jonna Ryhänen
johtaja, arvopaperisijoitukset