Oletko innostunut työstäsi?

anu_suutela-vuorinen
Elon työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuorinen

Innostuminen on tämän päivän työelämäasiantuntijoiden huulilla. Startuppien pöhinää ihaillaan ja nopeaa innostumista ja kokeilukulttuuria halutaan myös perinteisempiin organisaatioihin. Frank Martela Filosofian akatemiasta määritteli luennollaan hyvin, että innostunut työntekijä on huomattavasti tuottavampi kuin tyytyväinen työntekijä. Siinä missä innostuneisuus johtaa tekemiseen, tyytyväisyys voi johtaa jopa passiivisuuteen. Tämän takia organisaatiossa tulisi ennemmin tavoitella ja mitata innostuneisuutta kuin työtyytyväisyyttä.

Mikä sitten on innostumisen suhde työn imuun? Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tuonut hienosti esille työn imun käsitettä. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiokäyttäytymisen tilaa, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Voiko työn imua kokea, vaikkei olisi innostunut työstä? Otan esimerkin kotitöistä: En ikinä sanoisi olevani innostunut silittämisestä, mutta aika ajoin voin uppoutua niin tarmokkaasti silittämiseen, että kadotan ajantajun ja lopetan vasta, kun kaikki kaapin vaatteet on silitetty. Työn imua voi siis kokea, vaikka innostuminen ei olisi ensisijainen tunne.

Kolmas tärkeä käsite on motivaatio. Motivaatio määrittää, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Työelämässä ihmiset motivoituvat eri asioista ja eri tavoin. Yhtä motivoi palkka, toista työssä onnistuminen, kolmatta puolestaan tunne arvostuksesta.

Tarvitseeko suomalainen työelämä lisää innostumista? Varmasti. Olemme Suomessa kuitenkin myös tilanteessa, jossa työuria on pidennettävä. Onko realistista, että olemme 40 vuotta jatkuvasti innostuneita työstämme? Vai riittäisikö, että koemme aika ajoin innostumisen aaltoja ja löydämme kustakin työstä riittävän motivaation ja mahdollisuuksien mukaan työn imun? Tämän lisäksi työelämässä tarvitaan mielestäni välillä projekteja, joissa olisi mahdollista kokea ainutlaatuista innostumista.

Miten sitten rakennamme tällaista työelämää? On meidän kaikkien vastuulla, miten innostuneina työtä teemme. Emme kuitenkaan pysty ylläpitämään innostumista yksin, etenkään, jos se törmää organisaatiossa vastarintaan ja lannistamiseen. Innostuminen voikin olla paitsi yksilön, myös organisaation ominaisuus. Innostumista vaalitaan kannustamalla ideoimaan, kokeilemaan ja vaikuttamaan omaan työhön unohtamatta palautetta ja tukea. Otatteko haasteen vastaan?

Anu Suutela-Vuorinen

Kirjoittaja on Elon työhyvinvointijohtaja