Neljän K-kirjaimen ohjeella lisää arvostuksen tunnetta työyhteisöön

Olen vuosien saatossa ollut asiakkaillamme purkamassa lukemattomia työyhteisökyselyn tuloksia. Vaikka kyselyn tulokset olisivat muuten hyvät, usein kokemus siitä, kokeeko työntekijä, että häntä arvostetaan työssään, ei saa niin kovin hyviä pisteitä. Moni on myös ollut sitä mieltä, että toisille arvostavasti puhuminen kaipaa kehittämistä omassa työyhteisössä.

Minua on jäänyt mietityttämään, mistä arvostuksen tunne oikein syntyy.

Itse tunnen oloni arvostetuksi, kun kollega kysyy mielipidettäni, neuvoa tai apua jossain asiassa. Tulee tunne, että minulla on sellaista asiantuntemusta, näkemystä ja kokemusta, jota arvostetaan. On myös aina mukava saada tietää, että minusta puhutaan hyvää selän takana.

Kunnioita, kuuntele, kysele sekä kannusta ja kiitä!

Jokaisella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Onkin paikallaan kysyä, miten voisimme itse kukin toimia niin, ettei kukaan kokisi tulevansa ohitetuksi tai muuttuvansa näkymättömäksi työyhteisössä.

Opiskelin muutama vuosi sitten valmentajaksi. Koulutuksessa ja myös master coach -koulutuksessa korostettiin pitkin matkaa valmentajan tärkeimpiä työkaluja, jotka ovat neljä koota.

Ensimmäinen K tarkoittaa kunnioitusta eli sitä, että lähtökohtaisesti kunnioitamme muita ihmisiä. Sanakirjan mukaan kunnioitus on myönteinen, ihmistä tai jotain kokonaisuutta, kuten kansakuntaa tai uskontoa, kohtaan tunnettu arvostava tunne. Kunnioitus on siis hyvin läheistä sukua arvostukselle.

Toinen K on kuuntelu eli kuuntelemme ja oikeasti kuulemme, mitä toinen sanoo. Niin kutsuttu HURIER-mittari jakaa kuuntelun kuuteen osaan: kuuleminen, ymmärtäminen, muistaminen, tulkitseminen, arviointi ja vastaaminen. Hyvin tyypillistä on, että maltamme kuunnella vain pari ensimmäistä virkettä, kun jo alamme pohtia ja muodostaa omaa vastaustamme. Tällöin se kuunteleminen unohtuu eikä arvostuksen tunne välity.

Kolmas K tarkoittaa kyselemistä. Teemme tarkentavia kysymyksiä, jotka vievät toista eteenpäin ja kenties auttavat pohtimaan asiaa ja katsomaan toisesta näkökulmasta. Kun toinen tekee tällaisia kysymyksiä, hän osoittaa kiinnostusta ja pitää kuulemaansa merkittävänä. Arvostuksen tunne lämmittää kertojaa!

Neljäs K on kannustaminen ja kiittäminen – positiivisen palautteen antaminen aina, kun se on mahdollista. Ja se on aina mahdollista. Tässä ovat apuna ihmeelliset aivomme, sillä asioita, joihin kiinnitämme huomiota, alkaa löytyä! Jos etsimme virheitä ja epäkohtia, niitä taatusti löytyy. Samoin löytyy myös hyviä asioita, kun niihin kiinnittää huomionsa.

Arvostavat kehut talteen sadepäiviä varten

Neljän koon ohjetta on kohtuullisen helppo toteuttaa arjessa suullisesti eri kohtaamisissa, kun siitä tulee työyhteisön tapa. Joskus kirjallinen kehu toimii paremmin – etenkin silloin, kun täytyy muistuttaa omaa itseä omista vahvuuksista.

Jokainen ymmärtää, että stressaavina tai muuten haasteellisina aikoina töissä on joskus vaikea muistaa aiemmin saamaansa positiivista palautetta. Esimiehenä ollessani käytin virkistysiltapäivinä jo partiossa oppimaani aktiviteettia. Jokainen kirjoittaa tyhjän paperiarkin yläosaan: ”Minun nimeni on X ja minusta sanotaan, että…”

Tämän jälkeen paperit laitetaan kiertoon, ja jokainen kirjoittaa paperin omistajasta sellaisen asian, jota hänessä arvostaa tai ihailee. Kierroksen päätteeksi jokaisella on koossa monta arvostavaa kommenttia. Itse vaalin omia papereitani suurina aarteina, joita huonoina päivinä on voimaannuttavaa lukea.

Jokainen ymmärtää, että stressaavina tai muuten haasteellisina aikoina töissä on joskus vaikea muistaa aiemmin saamaansa positiivista palautetta, kirjoittaa Marja Konttila. Siksi on hyvä käyttää aikaa varta vasten kirjallisen positiivisen palautteen antamiseen.

Marja Konttila

Työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö

Tutustu Elon työkykyjohtamisen palveluihin