Myötätunto edistää terveyttä

Empatia on kuuma trendi ja kaikkien huulilla. Empatialla tarkoitetaan kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää toisten ihmisten tunteita. Empatian tunteminen ei kuitenkaan yksinään tarkoita sitä, että ihminen tekisi empatiallaan mitään. Siksi olisikin tärkeää valjastaa empatian tunteet aktiiviseksi empatiaksi, myötätunnoksi. Hyviksi teoiksi, jotka seuraavat empatian kokemuksista.

Empatiaa tutkivalta Miia Paakkaselta tiedusteltiin parasta vinkkiä myötätunnon ja aktiivisen empatian lisäämiseen työpaikoilla. Hetken mietittyään Paakkanen vastasi kysymällä: ”Onko ihmisillä lupa olla myötätuntoisia työpaikoilla? Onko se jotain, mihin voi käyttää hetken työaikaa? Jotain mitä arvostetaan ja kehutaan? Johdetaanko organisaatioita antamalla esimerkkiä ympäristöstä, jossa myötätuntoa osoitetaan?”

Jos organisaatiokulttuuriin ei kuulu myötätunnon osoittaminen ja ystävällisen käytöksen arvostaminen, voi aktiivisten empatian tekojen toteuttaminen työyhteisöissä olla vaikeaa. Ihmiset ovat usein taitavia tunnistamaan toisten tunnetiloja, mutta mahdollisuutta niihin reagoimiseen ei välttämättä ole. Myötätunnon lisäämiseksi työpaikoilla on siis alettava tietoisesti muuttaa organisaatiokulttuuria esimerkin voimalla siihen suuntaan, että ystävällisyyttä ja myötätuntoisuutta arvostetaan.

Haluatko laskea veranpainettasi? Tee hyvää!

Myötätunto, aktiivinen empatia ja hyvän tekeminen eivät ole pelkästään käteviä tunnetaitoja. Niillä on myös konkreettista vaikutusta ihmisten terveyteen. Kanadalaisen tutkimusryhmän vertailututkimus osoitti, että hyvän tekeminen laski ihmisten verenpainetta yhtä paljon kuin liikunnan aloittaminen.

Myötätuntoinen ja hyvää tekevä työilmapiiri voi vaikuttaa organisaation jäsenten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Mikäpä olisi parempi syy edistää aktiivista empatiaa työpaikoilla?

Mightifier auttaa tunnetaitojen oppimisessa – parasta on hymy toisen kasvoilla

Aktiivista empatiaa voi harjoitella lapsesta saakka Suomessa kehitetyllä Mightifier-sovelluksella, jolla oppilaat antavat positiivista palautetta toistensa luonteenvahvuuksista. Sovelluksen käyttö on kouluista saadun palautteen perusteella parantanut luokkien ilmapiiriä, lisännyt ystävyyssuhteita ja vähentänyt kiusaamista. Monissa kilpailuissa palkitulla sovelluksella on kysyntää myös kansainvälisesti, sillä luokan sisäisen vuorovaikutuksen merkitys on suuri niin oppimisen kuin ihmisenä kehittymisen kannalta.

Me työeläkeyhtiö Elossa uskomme siihen, että hyvää työelämää ja siihen kuuluvaa tervettä itsetuntoa rakennetaan jo kouluissa. Siksi tarjosimme Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi sadalle suomalaisluokalle mahdollisuuden käyttää Mightifier-sovellusta. Monet käyttäjistä ovat kertoneet, että parasta ei suinkaan ole positiivisen palautteen saaminen itselle. Parasta on nähdä hymy luokkakaverin kasvoilla, kun tämä ilahtuu sinun kirjoittamastasi palautteesta.

On merkittävää tulevaisuuden hyvinvoinnille, että jo koululaiset saavat mahdollisuuden oppia tekemään toisille hyvää. Näillä nuorilla on hieno mahdollisuus kehittää myötätunnon osoittamisen taitojaan omassa luokassaan ja koulussaan sekä tulevaisuudessa omilla työpaikoillaan. Saman positiivisen muutoksen me työelämässä olevat voimme aloittaa jo tänään!

Kirjoittaja on Elon HR Partner Annette Lius.

Lähteet:
Kirjoitusta varten on haastateltu tutkija Miia Paakkasta www.miiapaakkanen.com
Whillans, A. V., Dunn, E. W., Sandstrom, G. M., Dickerson, S. S., Madden & K. M. 2016. Is spending money on others good for your heart? Health Psychology, Vol 35 (6), 574–583.