Muistilista vuodenvaihteen muutoksista: eläkeikä nousee ja työeläkeindeksi nostaa etuuksia

Uusi vuosi, uusia kuvioita. Kirjoitin lokakuussa, kuinka työeläke uudistuu hieman vuosi vuodelta. Muutokset koskevat eri ikäisiä hieman eri aikoina. Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä pysähtyä ja vilkaista, mikä muuttuu vuoden alusta. Psst – muutokset eivät rajoitu eläkeiän nousuun!

Alkava vuosi tuo mukanaan useita eläkkeitä koskevia muutoksia. Alin eläkeikä nousee kolmella kuukaudella. Lisäksi eläkkeiden ja muiden etuuksien määrä nousee indeksikorotuksella 1,45 prosenttia. Erityisesti indeksikorotuksen vaikutus eläkkeeseen saa monen pohtimaan, mikä on paras ajankohta jäädä eläkkeelle.

Ensimmäiseksi ne ehkäpä kiinnostavimmat ja eniten puhuttavat jutut: vanhuuseläkeikä ja työeläkeindeksi. Vuoden 2019 alusta alkaen alin vanhuuseläkeikä nousee kolmella kuukaudella. Vuonna 1956 syntyneet voivat siis siirtyä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden ja kuuden kuukauden iässä.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2019. Elinaikakerroin on 0,95722, ja se pienentää vuonna 1957 syntyneiden vuonna 2019 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä 4,278 prosenttia. Jo myönnettyihin eläkkeisiin se ei vaikuta!

Vaakakupissa työssä jatkaminen ja työeläkeindeksin vaikutus

Tähän aikaan vuodesta työeläkeindeksikorotuksen vaikutus eläkkeeseen saa eläkkeenhakijat pohtimaan, mikä olisi juuri heille se sopiva ajankohta jäädä eläkkeelle, jotta eläke olisi mahdollisimman suuri. Työeläkeindeksi korottaa ensi vuonna maksussa olevia eläkkeitä ja muita etuuksia 1,45 prosenttia. Työeläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat työeläkkeen lisäksi esimerkiksi työeläkelakien mukaiset kuntoutusetuudet ja tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset.

On mielekästä yrittää löytää keinoja, joilla omalle tilille putoilisi muutamia kymppejä tai jopa satasia enemmän. Kuitenkin eläkkeelle jäämisen ajankohtaa pohtiessa pätee seuraava peukalosääntö: mitä pidempään työskentelee, sitä paremman eläkkeen saa.

Eläkettä suunnittelevan kannattaakin miettiä, mikä on omassa henkilökohtaisessa tilanteessa se paras hetki jäädä vanhuuseläkkeelle. Työskentelystä yli vanhuuseläkeikärajan palkitaan lykkäyskorotuksella, joka nostaa karttunutta eläkettä 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy. Samalla työskentelystä karttuu edelleen 1,5 prosenttia eläkettä.

Summa summarum: indeksin vaikutus eläkkeen määrään on marginaalinen verrattuna työssä jatkamisesta kertyvään eläkkeeseen.

Myös palkkakerroin kipuaa ylöspäin

Vuoteen 2018 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,9 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa ja sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Käytännössä se tarkoittaa, että jos ansiot ovat olleet vuonna 2018 vaikkapa 2 500 €/kk (eli 30 000 €/v) ja eläkkeelle jää seuraavana vuonna, indeksikorotuksen jälkeen eläkkeen perusteena oleva vuosiansio on noin 560 € suurempi. Maksettavaan kuukausieläkkeeseen tällä on varsin marginaalinen vaikutus: alle euron esimerkin ansioilla.

Tulorekisteri tulee – työnantajien ilmoitettava työsuhteen päättymisestä

Pitkin syksyä yritykset, tilitoimistot, työeläkeyhtiöt ja monet muut toimijat ovat valmistautuneet tulorekisterin käyttöönottoon vuoden 2019 alusta. Muistettavaa on paljon, ja monelle työnantajalle tulorekisterin vaikutukset käytännön asioihin voivat tulla hieman yllätyksenä.

Eläkeasioiden osalta täytyy muistaa, että vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää alimman eläkeiän täyttymistä ja työsuhteen päättymistä. Perinteisesti työnantajat ovat ilmoittaneet nämä tiedot suoraan työeläkeyhtiöön eläkeratkaisuja varten. Tämä kuitenkin muuttuu: ensi vuodesta alkaen ansiotietojen lisäksi myös työsuhteen päättymispäivä tulee ilmoittaa tulorekisteriin, jos työntekijä on hakenut vanhuuseläkettä. Me työeläkeyhtiöiden eläkeasiantuntijat haemme sitten nämä tiedot suoraan tulorekisteristä.

Lisätietoja elinaikakertoimesta löytyy STM:n tiedotteesta.

Lisätietoja työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta löytyy STM:n tiedotteesta.

Satu Saulivaara

Kirjoittaja työskentelee eläkeneuvontapäällikkönä Elossa