Mitä opin Dashissa? – Hyvä asiakaskokemus rakentaa luottamusta

Tulevaisuuden voittava tekijä on eri alojen välinen yhteistyö. Voittavan tiimin resepti on erilaisten osaamisten yhdistäminen luovaksi ratkaisuksi. Tämän ajatuksen pohjalta on syntynyt myös Dash, kolmipäiväinen palvelumuotoilun hackathon. Dash yhdistää eri alojen opiskelijoita esimerkiksi taiteen, teknologian ja talouden aloilta maailmanlaajuisesti. Dash tunnetaankin Euroopan suurimpana palveluihin ja asiakaskokemukseen keskittyvänä hackathonina.

Kun Elo päätti lähteä mukaan Dashiin ja saimme kunnian valita tehtävänannon, innostuin välittömästi. Yrittäjyys on kuuma puheenaihe. Aloittavien yritysten määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 18 prosenttia vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Trendi näyttää, että ihmiset tulevat entistä enemmän työllistämään itseään yrittäjinä ja tuotteistamaan osaamistaan ammatinharjoittajina.

Yrittäjänä vastuu yrityksen menestyksestä saa ymmärrettävästi enemmän huomiota kuin oma sosiaali- ja eläketurva. Nekään eivät kuitenkaan saisi jäädä vaille huomiota. Useissa tutkimuksissa on todettu yrittäjien tuntevan sosiaali- ja eläketurvansa heikosti. Tiedonpuute tylsiltä tuntuvien lakisääteisten eläkemaksujen tuomasta turvasta koskettaa satojatuhansia yrittäjiä ja vaikuttaa suuresti yksilöiden taloudelliseen turvaan elämän eri tilanteissa. Tästä syystä heitimme hackathonin osallistujille pulman Miten voimme auttaa yrittäjiä ymmärtämään YEL-vakuutuksen hyödyt paremmin?

Dash järjestettiin lokakuussa Helsingin Wanhassa Satamassa. Palvelumuotoilun hengessä myös ympäristöön oli panostettu ja halli oli muotoiltu inspiroivaksi kyläksi Helsingin eri kaupunginosien mukaan. Tiimit työskentelivät kierrätysmateriaaleista tehdyissä pienissä mökeissä. Muutoinkin ympäristö ja järjestelyt tukivat innovaatioiden syntymistä.

Vaikka tiimit eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, roolit löytyivät hienosti ja eri alojen osaajien välinen yhteistyö lähti luontevasti liikkeelle. Meidän mentoreiden tehtävänä oli vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin pulman taustalla olevista asioista sekä tukea tiimin suoriutumista. Melko nopeasti taustamateriaalin ja erilaisten omien selvitysten myötä tiimeille valkeni, miten laajasta ja toisaalta asenteisiin liittyvästä haasteesta oli kyse.

Kuten innovaatiotyössä yleensäkin, myös tässä näkyi selvästi erilaisia vaiheita: Välillä painettiin vaivattomassa flow-tilassa ja välillä tuskasteltiin paikallaan. Luovien taukojen pitäminen, riittävästä energiasta ja juomisesta huolehtiminen ja kehon huoltaminen olivat avainasemassa näinä hetkinä.

Elon haastetta oli työstämässä kaiken kaikkiaan viisi tiimiä, jotka löysivät kaikki omalla tavallaan sen oivallisimman ajatuksen: asiakkaan kokemus ratkaisee. Toisaalta tärkeimpänä esiin nousseena teemana suunnitelmissa korostui luottamus. Ilman luottamusta ei voi olla hääviä asiakaskokemustakaan.

Luottamuksen rakentamiseen me tarvitsemme dataa ja toisaalta ihmistä. Tiimien ehdotuksissa nousi esille termien ja käsitteiden muuttaminen ymmärrettävämpään muotoon ja avun tarjoaminen juuri silloin, kun yrittäjän sosiaaliturvan tarve tulee erityisen ajankohtaiseksi. Näitä hetkiä ovat useimmiten oman elämän tai yritystoiminnan muutokset: perheen perustaminen tai vaikkapa ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Yksi ryhmä nosti esiin myös tietouden lisäämisen jo lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien esimerkiksi pelillistämisen keinoin. Voittajajoukkueen näkökulmassa viestinviejinä korostuivat kanssayrittäjät meidän elolaisten lisäksi.

Viestinviejiä on tarvittu historiassa, mutta erityisen paljon niitä tarvitaan tulevaisuudessa. Nyt ammennamme Dashin osallistujien ideoista tehdäksemme oman työmme eläkevakuuttajana entistä paremmin. Innolla odotan, mitä kaikkea voimmekaan näiden lahjakkaiden opiskelijoiden aihioista rakentaa!

Maria Ihalainen, yrittäjyydestä innostuva Elon myyntipäällikkö

Maria Ihalainen
Maria Ihalainen on myyntipäällikkö, jolle yrittäjien sosiaaliturvasta huolehtiminen on sydämen asia.