Millä finanssiala lentää 2020?

Miten digitalisaatio vaikuttaa finanssialaan? Miten asiakkaat haluavat tulevaisuudessa hoitaa asiointinsa? Miten ratkaista henkilökohtaisen palvelun ja digitaalisuuden yhtälö? Entä millaista osaamista finanssialan osaajilta vaaditaan? 

Suomalainen finanssiala on muutoksen edessä ja muutos on nopea. Ymmärtääkseen näitä muutosvoimia finanssialan työnantaja- ja työntekijäliitot toteuttivat Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen.  Hankkeen keskeinen tavoite on lisätä tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia finanssialalla. Hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6. Hanke oli tässä laajuudessa ensimmäinen alalla ja siinä selvitettiin niin asiakkaiden kuin alan työntekijöiden näkemyksiä ja odotuksia tulevaisuuden finanssialasta.

Hilkka Malinen​
Hilkka Malinen​

Finanssialan asiakkaat edellyttävät jo nyt paljon palvelujen saatavuudelta, laadulta ja joustavuudelta. Asiakkaamme toivovat saavansa palvelua ajasta ja paikasta riippumatta, toisaalta myös henkilökohtainen palvelu koetaan tärkeäksi.  Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen loppuraportissa tunnistettiin työn ja osaamisen muutosten heijastuvan suoraan  myös alan työhyvinvointiin ja johtamiseen. Erityisiä odotuksia kohdistuu alan esimiesten ja johdon rooliin. Selväähän on, että työntekijöiden hyvinvointi heijastuu myös asiakkaiden palveluun.

70-luvulla kännykät ja verkkopankit olivat tulevaisuuden ufoja.

Ufot ovat laskeutuneet jo aika päiviä sitten. Teknisen kehityksen vauhti on kovaa, mikä näkyy finanssialalla. Perinteisen konttoriasioinnin ja verkkopalvelun rinnalle nousee uusia asioinnin muotoja. Millä finanssiala lentää vuonna 2020?

Luodaan yhdessä tulevaisuuden finanssiala. Tutkimuksen materiaalit ovat luettavissa osoitteessa: https://www.fkl.fi/teemasivut/finanssiosaaminen/hyvinvoiva_finanssiala/Sivut/default.aspx