Miksi Martin unelma on myös työeläkejärjestelmän unelma?

Eläketurvakeskus julkaisi yhdessä VM:n ja Sitran kanssa mielenkiintoisia laskelmia työeläkejärjestelmän tulevaisuudesta vaihtoehtoisilla tulevaisuudenkuvilla. Yksi vaihtoehdoista on valtiosihteeri Martti Hetemäen tavoitteeksi esittämä 80 prosentin työllisyysaste. Käytännössä tämä tarkoittaa siis täystyöllisyyttä.

Martin esittämässä, korkean työllisyyden vaihtoehdossa työeläkkeiden rahoituksen lähivuosikymmenien tiukka tilanne helpottuisi. Myös eläketurvan taso parantuisi. Tavoitteen realistisuutta voi epäillä, mutta vaihtoehto joka tapauksessa osoittaa suunnan, johon kannattaa pyrkiä. Eläketurvakeskuksen peruslaskelmat työeläkkeiden tulevaisuudennäkymistä on tehty huomattavasti maltillisemmalla työllisyysennusteella. Niissä työllisyysaste kasvaisi 72 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

ETK:n tuoreesta raportista luin pitkästä aikaa jo fraasiksi muodostuneen hokeman siitä, kuinka työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Kulunut sanonta, mutta totta. Tällä hetkellä poliittisessa keskustelussa ovat pinnalla opintojen aloittamisen nopeuttaminen ja perhevapaauudistus. Vaikka näistä aiheista ei ehkä ensimmäisenä mieleen tule eläkkeet, eläkejärjestelmän kestävyyteen ne voivat osaltaan vaikuttaa.

Keskustelua eläkejärjestelmän ympärillä on käyty viime viikot jälleen ahkerasti. Yllättäen keskustelu on heilahtanut viimetalvisesta työeläkeindeksin parantamisesta maksussa olevien eläkkeiden leikkaamiseen. Kumpikaan ajatus ei ole hyvä. Jatkuvuus on olennainen osa eläkejärjestelmää ja tällaiset muutokset rapauttaisivat tehokkaasti luottamuksen koko yhteiskunnan tasolla. Työeläkejärjestelmä on yksi yhteiskuntamme peruspilareista ja muutoksia siihen on valmisteltu huolella. Oleellista on myös se, että muutoksia on tarvittaessa tehty ja tullaan varmasti tekemään jatkossakin. Muutoksia ei toivottavasti jatkossakaan tehdä huutoäänestyksellä, vaan kunnon valmistelun ja tasapainoisen kokonaisuuden pohjalta.

Vuoden alusta voimaan astunut eläkeuudistus tehtiin ETK:n laskelmien perusteella ja eläkejärjestelmä on vakaalla pohjalla. Työeläkejärjestelmän muutoksilla voidaan vaikuttaa ja uusimmassakin uudistuksessa vaikutettiin niin asenteisiin, etuuksiin kuin rahoitukseen. Keinovalikoima on kuitenkin rajallinen ja tasapainoilu etuuksien ja rahoituksen kanssa ei ole yksinkertainen yhtälö. Nyt tehdyt uusimmat vaihtoehtolaskelmat osoittavat jälleen eläkejärjestelmän ja työurien kohtalonyhteyden. Siksi Martin unelmassa korostuvat työllisyys ja kasvu on myös eläkejärjestelmän unelma.

Kirjoittaja työskentelee työeläkeyhtiö Elossa yhteiskuntasuhdejohtajana.