Lisäarvo syntyy osaamisten yhdistelmällä

Luin mielenkiinnolla muutama viikko takaperin Kauppalehden kolumnia, jossa pohdittiin huippuosaajien sitouttamista ja esimerkkinä käytettiin digiosaajia. Sovelluskehittäjät, koodarit ja data-analyytikot ovat haluttuja osaajia, joista yritykset ovat valmiita kilpailemaan. Kilpailutekijänä ei kuitenkaan ole ainoastaan palkka.

Kolumnin mukaan suomalainen konsulttitoimisto Luoto Company selvitti kolmelta sadalta suomalaiselta huipputason sovelluskehittäjältä, mitä he haluavat palkan lisäksi vastineeksi osaamisestaan. Yritysten olisi syytä olla korvat höröllä. Miten sitouttaa huippurekrytoinnit?

Työeläkeyhtiön näkökulmasta vastaukset olivat kannustavia. Huippuosaajat haluavat kokea työnsä merkitykselliseksi. He haluavat vaikuttaa maailmaan ja samalla vaativat työnantajaltaan täydellistä läpinäkyvyyttä. He haluavat myös työskennellä oikeudenmukaisessa työympäristössä, olla rehellisiä asiakkaita kohtaan ja osallistua yhtiön tulevaisuuteen ja suunnan määrittelyyn.

Keskiössä asiakaskohtaaminen ja hyvät sijoitustuotot

Perinteiseksi mielletyllä työeläkealalla digiosaajat ovat olleet jo vuosia liiketoiminnan ytimessä. Asiakasliiketoiminnassa näiden osaajien työ näkyy muun muassa verkkopalveluissa, analyyseissa ja laskelmissa. Heidän työnsä tuloksena saavutetaan tehokkuutta sekä prosessien sujuvuutta ja näin vapautetaan aikaa ja resursseja kaikkein tärkeimpään tehtävään, asiakkaan kohtaamiseen. Sijoitusprosessissa puolestaan datan, analytiikan, tekoälyn ja koneoppimisen käyttö mahdollistaa entistä systemaattisempia ja tehokkaampia sijoituspäätöksiä.

Kaikki edellä mainittu työ on meillä Elossa tärkeää. Toisissa tehtävissä tärkeys näkyy järjestelmien varmistamisena tai oikean tiedon tuottamisena, toisissa asiakkaan kohtaamisena. Digitalisaatio on olennainen osa liiketoimintaa ja etenkin sen kehittämistä. Lisäarvoa syntyy, kun yhdistämme liiketoiminnan ja digitalisaation kehittämisen taidolla ja parasta asiakaskokemusta tavoitellen. Työntekijän näkökulmasta tämä työ on merkityksellisintä silloin, kun olemme rehellisiä asiakkaiden tarpeiden kuuntelemisessa ja työllä on vaikutusta yhtiön tulevaisuuden suuntaan.

Osaamisen vastavuoroista jakamista

Kukaan ei pysty työskentelemään tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti omassa kuplassaan. Me tarvitsemme toistemme tietotaitoa, ajatuksia, mielipiteitä ja palautetta. Digiosaajat voivat toki vaihtaa näkemyksiä muiden saman alan taitajien kanssa. Mutta yhtä lailla he tarvitsevat tietoa ja osaamista perinteisistä liiketoiminta-alueista sekä sitä tietämystä, joka syntyy palvellessa loppuasiakasta.

Avain niin asiantuntijan kuin yhtiönkin menestykseen on pitkälti kiinni siitä, miten pystymme välittämään kollegalle olennaisen tiedon hänen työnsä kehittämiseksi. Jos yrityskulttuuri kannustaa tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä pohjautuu avoimuuteen ja luottamukseen, jokainen organisaatioon kuuluva kehittyy. Mielestäni tämä on yksi tärkeä lisänäkökulma huippuosaajien sitouttamiseen.

Eli palatkaamme vielä alkuun ja asiantuntijoiden sitouttamiseen. Työeläkeyhtiön tehtävä on tärkeä ja merkityksellinen niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Tuomme vakuutetuille ja eläkkeensaajille turvaa tulevaisuuteen eli varmistamme tulevaisuuden eläkkeet tekemällä tuottavia sijoituspäätöksiä. Toimimme läpinäkyvästi, vastuullisesti sekä kestävällä pohjalla ja toimintaamme ohjaa perustehtävämme, halu olla asiakkaan eläkeasialla. Nämä istuisivat tutkimuksen mukaan hyvin sovelluskehittäjän kaipaamaan työn merkityksellisyyteen. Mutta yhtä lailla kaikille muillekin asiantuntijoille.

Satu Huber

Kirjoittaja on työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja, joka uskoo sitoutuneen työntekijän olevan avain parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseen.