Kulttuurin muutos mahdollistaa digitalisaation

On kaksi asiaa, joista on helppo olla varma. Eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tehtävä on pysynyt samana vuosikymmeniä, mutta tapa tehdä sijoitustoimintaa on voimakkaassa murroksessa. Syykin on selvä. Elämme teknologioiden saralla eksponentiaalisen kehityksen aikaa, digitalisaation aikaa.

Hanna Hiidenpalo

Kun puhutaan digitalisaatiosta, ajaudutaan helposti luettelemaan hienon kuuloisia sanoja: tekoäly, big data, neuroverkot, koneoppiminen, lohkoketjut, ekosysteemit... Tätä ei kannata käsittää väärin; nämä ovat kaikki merkittäviä kokonaisuuksia myös sijoittamisen saralla. Mutta kun me Elossa puhumme sijoitustoiminnan murroksesta, emme ensisijaisesti puhu näillä termeillä, vaikka jo nykyään käytämme monia listan teknologioista päivittäin sijoitusprosessissamme. Se mistä me ensisijaisesti puhumme, on kulttuurin ja ajattelun muutos.

Uudet työtavat ja vanha toimintakulttuuri eivät ole toimiva saati sitten tuloksellinen yhdistelmä. Uudet työtavat ja teknologiat vaativat ajattelun ja kulttuurin uudistamista, ja samalla koko sijoitusprosessin eri osien arvonluonnin näkemisen paljon laajemmin.

Elossa tämä tarkoittaa uudenlaisten sijoittamisen ja teknologioiden osaamista yhdistelevien omien projektitiimien perustamista, teknologiayrityksissä jo pitkään olleiden ketterien menetelmien hyödyntämistä, jatkuvan kehittämisen ajatuksen istuttamista koko organisaatioon, uudenlaisten taitojen kouluttamista sijoitustoiminnalle, yhä laajemman kontaktiverkoston luomista teknologiayhtiöihin…

Näen, ettei muutos ole enää mahdollisuus globaalissa sijoittamisen kentässä pärjäämiseksi. Se on välttämättömyys. Tästä huolimatta tai ehkä juuri tämän takia meidän pitää päivittäin esittää itsellemme kysymys: kuinka tämä teknologia tai uudistus auttaa meitä saavuttamaan laadultaan paremmat sijoitustuotot haluamallamme riskitasolla? Sillä kulunutta sanontaa mukaillen: teknologia on hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä.