Kuka huolehtii sinun vanhemmistasi?

Yhä useampi työikäinen hoivaa jatkossa vanhempia sukulaisiaan, sillä julkiset palvelujärjestelmät eivät pysty kattamaan kasvavaa vanhushoidon tarvetta. Me suomalaiset elämme entistä pidempään ja valitettavasti kaikki meistä eivät vietä viimeisiä vuosiaan terveinä ja aktiivisina. Eliniän kasvun myötä vanhuusajan tyypilliset sairaudet osuvat yhä useamman kohdalle. Esimerkiksi Alzheimerin tautiin sairastuvien määrän on ennustettu kasvavan jopa kolmanneksella tulevina vuosikymmeninä.

Vastuun iäkkäistä vanhemmista tai muista sukulaisista kantavat enenevissä määrin työikäiset läheiset. Usein he ovat työurallaan edenneet vaativiin tehtäviin ja huolehtivat myös omista lapsistaan. Yhtälö, joka kuluttaa voimavaroja, vaikuttaa hyvinvointiin ja todennäköisesti myös työssä suoriutumiseen.

Tilanteen haastavuutta lisää myös se, että usein iäkkäät vanhemmat ja sukulaiset asuvat eri paikkakunnalla kuin työn perässä kasvukeskuksiin muuttaneet työikäiset. Huoli läheisen pärjäämisestä on suuri, kun ei pääse itse tarkistamaan lääkkeiden ottoa, ruokailun hoitumista tai lääkärikäyntejä. Omat iäkkäät vanhempani asuvat noin 400 kilometrin päässä ja monesti huoli on ajanut tien päälle jo ennen aamunkoittoa.

Hilkka Malinen

Me Elossa haluamme suomalaisille hyvinvoivia työvuosia mahdollisimman paljon. Jotta vastuu vanhemmista tai sairaasta läheisestä ei heikentäisi työhyvinvointia ja näin lyhentäisi työuraa, olemme päättäneet toimia.

Loimme Eloon toimintamallin, joka helpottaa omaishoidon ja työn yhteensovittamista. Jatkossa tarjoamme mallia myös asiakasyritystemme henkilöstön tukemiseksi. Kovin mullistavista asioista ei ole kysymys, merkittävintä on henkilön tilanteen tunnistaminen ja sen tunnustaminen, että ilman järjestelyjä omaishoitajuus voi vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen.

Elossa järjestämme omaisiaan hoivaaville työntekijöille valmennusta, jossa ulkopuoliset asiantuntijat kertovat mahdollisista tukimuodoista ja –palveluista, omaishoitajan oikeuksista ja hoitajan omasta jaksamisesta. Halukkailla on myös mahdollisuus vertaistukiryhmän tapaamisiin. Työajan joustot on tehty tutuksi eli mahdollisuus osa-aika- ja etätyöhön, vuosiloman pitäminen osa-aikaisesti ja palkattomat vapaat ovat kaikkien ulottuvilla olevia tukimuotoja. Myös työterveyshuolto on vahvasti mukana toimintamallissa.

Viimeisin kokeilumme hyödyntää kehittyvää teknologiaa. Hoivattavan asuntoon sijoitetaan tabletti, jonka avulla hoitaja saa kuvayhteyden ilman hoivattavan aktiivista toimintaa. Näin hoitaja pystyy varmistamaan hoivattavan tilanteen ilman matkustelua. Elossa läheisistään huolehtivat voivat ottaa yhteyden omalta työkoneeltaan.

Yksinkertaisia asioita kaikki, mutta uskon vahvasti niiden tuloksellisuuteen. Vahvin tukimuoto on luonnollisesti työyhteisön tuki ja ymmärrys. Omaishoitaja ei saa tuntea syyllisyyttä jakaessaan voimavarojaan läheistensä hoivaamiseen. Annetaan toinen toisellemme aidosti mahdollisuus huolehtia itse omista vanhemmistamme, jos näin haluamme.

Kirjoittaja toimii henkilöstöjohtajana Elossa.