Kestävällä liiketoiminnalla kestäviä tuottoja

Sitra isännöi keskiviikkona 13. kesäkuuta Helsingissä Suomen ilmastohuippukokouksen yhdessä Ulkopoliittisen instituutin sekä Ilmastopaneelin kanssa. Kaikkiaan osallistujia tilaisuudessa oli lähes 500. Kansainvälisinä puhujina oli paikalle kutsuttu muun muassa Pariisin ilmastokokouksen puheenjohtaja ja Ranskan entinen pääministeri Laurent Fabius ja Norjan elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Kristin Skogen Lund. Koko Ilmastohuippukokouksen avasi Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö yhdessä Sitran yliasiamiehen Mikko Kososen kanssa.

Huippukokous keskittyi erityisesti ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen konkreettisiin keinoihin. Kokonaisuus on laaja ja edustettuna paikalla oli koko yhteiskunta poliittisista päättäjistä kuntatalouteen, elinkeinoelämään ja sijoittajiin. Yhteistä kaikille puheenvuoroille oli se, että ilmastonmuutoksen jarruttaminen on yhteinen, kiireellinen ja välittömästi ratkaistava asia. Kysymys ei ole pelkästään ympäristöstä vaan myös maailman turvallisuudesta, kuten presidentti Niinistö kiteytti asian.

Minulla oli ilo päästä mukaan ilmastokokouksen kansainväliseen paneelikeskusteluun, jossa ilmastonmuutosta käsiteltiin sijoittajan ja rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Rahoitusosion avannut Olli Rehn painotti, että ilmastonmuutos vaikuttaa niin talouskasvuun kuin myös finanssimarkkinoiden vakauteen. Ilmastonmuutos on riski koko rahoitusmarkkinoille ja sijoittajan on tunnistettava ilmastonmuutos osana jokapäiväistä sijoittamista.

Uskon vahvasti, että vain kestävällä liiketoiminnalla voi saada kestävää tuottoa. Yksittäiset vihreät salkut eivät mielestäni ole riittävä ratkaisu, vaan erilaiset ympäristöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet on arvioitava läpi kaiken sijoittamisen. Elossa tavoite on esimerkiksi esille tuotuja green bondeja laajempi. Olemme asettaneet tavoitteeksemme, että vuoteen 2025 mennessä suorista osake- ja yrityslainasijoituksista ja kaikista infra- ja reaalisijoituksista yli 50 prosentilla on positiivinen vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan.

Yhtenäisen vertailukelpoisen tiedon saatavuus on yksi keskeinen osatekijä, jotta sijoittaja voi arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Elo tukee julkisesti TCFD:n ilmastoraportointisuosituksia. Yhteinen, globaali raportointikehys tuo tarvittavaa ymmärrystä ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista ja se on suunnattu sekä yrityksille että sijoittajille. Ilmastoasioiden raportointi tukee myös yritysten sisällä ilmastoasioiden tiedostamista, jotta ne olisivat osa yhtiön strategiaa.

Yritysten lisäksi Elo pyrkii vaikuttamaan myös laajemmin rahoitusmarkkinatoimijoihin ja sen vuoksi tavoitteenamme on, että jokainen ulkopuolinen rahastomanagerimme sitoutuu huomioimaan ilmastonmuutoksen sijoitustoiminnassaan vuoteen 2020 mennessä.

Suomen ilmastohuippukokouksen yhteydessä julkaistiin ilmastoluokituksia tekevän järjestön Asset Owner Disclosure Projectin (AODP) Winning Climate Strategies” -raportti, jossa Elo oli yhtenä 22:sta maailmanlaajuisesti parhaasta esimerkkisijoittajasta. Raportin kautta jaetaan parhaita käytäntöjä ilmastoriskien huomioimiseen sijoittamisessa. Se pohjautuu vuosi sitten julkaistuun ilmastoraporttiin, jossa Elo sijoittui globaalissa vertailussa kolmen prosentin parhaimmiston joukkoon, saaden parhaan AAA-luokituksen ilmastonmuutoksen huomioimisesta sijoitustoiminnassaan.

Me jatkamme Elossa laajaa vaikuttamista, jota teemme maailmanlaajuisesti yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kesäkuun alussa olimme mukana useiden satojen kansainvälisten sijoittajien julkilausumassa. Julkilausumalla pyritään vaikuttamaan G7-maihin, jotta ne sitoutuisivat aiempaa voimakkaammin ja konkreettisin keinoin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

Paljon on koko sijoittajayhteisöllä vielä tehtävää, mutta yhteisellä vaikuttamisella, yhteistyöllä ja parhaita käytäntöjä jakamalla meillä on mahdollisuus onnistua.

Hanna Hiidenpalo

Kirjoittaja on Elon sijoitusjohtaja