Kesätyökin vaikuttaa eläkkeeseen

Suomi tarvitsee pitkiä ja ehjiä työuria. Tällaisen työuran edellytys on, että nuoret siirtyvät sujuvasti työelämään. Nuorilla itsellään on vahva halu löytää paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa, otetaan heidät yrityksissä ilolla vastaan!

Jokainen meistä tunnistaa, kuinka suuri merkitys kesätöillä on tulevaisuuden työuralle. Merkitystä ei ole pelkästään sillä, että saa kokemusta itse työn tekemisestä. Yhtä merkittävää on mahdollisuus oppia itsestä, työelämän taidoista ja vastuunkannosta. Työuran eri vaiheet ja kokemukset vaikuttavat meihin, eikä kesätyö tee tästä poikkeusta.

Kokemus työelämästä ja tilille tuleva palkka eivät kuitenkaan ole kaikki, mitä nuorelle jää kesätyöstä talteen. Kesätyö kerryttää myös tulevaa eläkettä. Tässä muutama fakta kesätyöntekijälle korvan taakse laitettavaksi.

Eläkettä jo 17-vuotiaasta alkaen

Kun kesätyöntekijä on täyttänyt 17 vuotta ja ansiot ovat vähintään 59,36 euroa kuukaudessa, hänelle alkaa kertyä eläkettä. Eläkettä saa kesätöistä ja pätkätöistä samoin edellytyksin kuin muustakin työskentelystä. Työskentelyn pituus ei vaikuta eläkkeen kertymiseen, ainoastaan siitä saadut ansiot. Kesätyöstä kertyy nuorelle eläkettä 1,5 prosenttia saaduista vuosiansioista.

Myös ulkomailla tehdystä kesätyöstä kertyy pääsääntöisesti eläkettä, kuten myös erilaisista sosiaalietuuksista elämän varrella.

Kesätyöntekijän ei tarvitse itse huolehtia eläkemaksuista. Työnantaja hoitaa vakuuttamisen työeläkeyhtiön kanssa. Kesätyöntekijän kannattaa tarkistaa palkkalaskelmalta, että eläkemaksu on peritty.

Työeläkeote pitää ajan tasalla

Kesätyöntekijä voi tarkistaa kertyneen eläkkeen määrän sekä työsuhteet ja niistä saadut ansiot omalta työeläkeotteeltaan. Otteita postitetaan vuoden 1960 jälkeen syntyneille kolmen vuoden välein, vanhemmat ikäluokat saavat otteen kotiin vuosittain. Kaikki voivat tarkistaa oman otteensa milloin tahansa sähköisesti. Sähköinen ote on paperista ajantasaisempi ja myös ekologisempi vaihtoehto. Kun valitset sähköiset työeläkeotteen et enää jatkossa saa paperista otetta.

Myös opiskelusta voi kertyä eläkettä

Kun nuori palaa koulun penkille kesätöiden jälkeen, eläkkeen kertyminen ei välttämättä pääty.

Opinnoista kertyy eläkettä, kun opinnot ovat ammatilliseen perustutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavia ja ne on saatettu loppuun asti. Pelkkä opiskelu ei siis yksistään riitä eläkkeen karttumiseen. Opintojen kuukausiansioksi lasketaan kiinteästi 741,96 euroa ja tästä kertyy eläkettä 1,5 prosenttia eli saman verran kuin työansioista.

Me elolaiset toivotamme antoisaa kesää kaikille kesätyöntekijöille ja kannustamme tarkistamaan aika ajoin palkkakuitin ja työeläkeotteen!

Kirjoittaja toimii Elossa asiakaspalvelupäällikkönä.