Kesähessun vastuullisuusmietteitä

Yhteiskuntavastuu, ESG, CSR ja sijoittajavastuu… Nämä ja monet muut Twitterissä trendaavat yritysvastuutermit ovat tulleet minulle Elo-kesän aikana tutuiksi.

Elon vastuullisen liiketoiminnan verkkokurssia kootessani vietin nimittäin paljon aikaa viime vuoden vuosi- ja vastuuraporttia selaillen ja vastuullisuusasioita googlaillen. Kesäauringon porotellessa tietämykseni työeläkeyhtiön vastuullisuudesta nousikin kilpaa lämpömittarin lukemien kanssa.

En ollut aiemmin tullut ajatelleeksi työeläkeyhtiön toimintaa vastuullisuusvinkkelistä, ja vaikutuinkin siitä, kuinka järjestelmällisesti vastuullisuus on otettu osaksi Elon liiketoimintaa. Kesästä viisastuneena ajattelin tässä blogikirjoituksessa pohtia hieman sitä, millaisena työeläkeyhtiön vastuullisuus näyttäytyy nuoren kesätyöntekijän näkökulmasta.

Sijoitustuotoilla turvataan tulevaisuuden eläkkeet

Työeläkeyhtiöllä on keskeinen rooli meidän nuorten tulevaisuuden toimeentulon kannalta. Työeläkeyhtiö huolehtii siitä, että eläkevarat riittävät eläkkeiden maksuun myös silloin, kun me aikanamme jäämme pois työelämästä. Eläkeläisten määrä kasvaa ja kasvaa, eikä kaikkia eläkkeitä pystytä kattamaan pelkästään työeläkemaksuilla. Tässä kohtaa sillä, miten työeläkeyhtiö rahansa sijoittaa, on suuri merkitys. Onneksi työeläkeyhtiössä sijoitukset tehdään huolella ja harkiten niin, että riskit pysyvät tarpeeksi pieninä.

Nuori sukupolvi on yleisesti ottaen kiinnostunut eettisistä ja ekologisista asioista. Haluamme varmasti myös, että eläkerahamme ovat peräisin sellaisista sijoituskohteista, joissa sosiaaliset, hallinnolliset ja ympäristöön liittyvät asiat ovat kunnossa? Vastuullisella sijoittamisella voidaan paitsi välttää negatiivisia vaikutuksia, myös luoda positiivisia vaikutuksia ilmastoon, luontoon tai ihmisiin. Eläkeyhtiön sijoitusvolyymeilla sijoituskohteiden valinnalla pystytään oikeasti edistämään kestävää kehitystä niin sosiaalisessa kuin ympäristöllisessäkin merkityksessä.

Työeläkeyhtiö mukana luomassa uusia mahdollisuuksia

Elämässä sattuu ja tapahtuu, välillä valitettavasti myös ikävissä merkeissä. Sairaudet ja tapaturmat eivät katso ikää, ja työkyky voi heiketä yllättäenkin. Työn syrjässä pysyminen on varsinkin nuorille henkireikä, ja omasta työstä luopuminen saattaa tuntua hyvinkin ahdistavalta.

Tässä vaiheessa työeläkeyhtiö voi auttaa. Sairastuneen kanssa käydään läpi erilaisia mahdollisuuksia työkyvyn parantamiseen ja työelämään palaamiseen. Monet pääsevätkin työeläkekuntoutuksen kautta opiskelemaan uuteen ammattiin tai työkokeiluun itselle sopivammalle alalle. Uusi alku työelämässä pelastaa monet syrjäytymiseltä, joka on yksi Suomen kasvavista sosiaalisista ongelmista.

Työeläkeyhtiö vastuullisen työelämän suunnannäyttäjänä

Työeläkeyhtiössä on paljon työhyvinvoinnin osaamista, jota levitetään muille muun muassa yhteistyöhankkeiden, koulutusten ja tiedottamisen avulla. Tavoitteena on, että yhä useammassa työpaikassa voitaisiin hyvin ja nautittaisiin työnteosta. Työhyvinvointiin panostaminen ja riskien ennaltaehkäisy on se tehokkain tapa pitää ihmiset työkykyisinä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Työelämän asiantuntijaorganisaationa työeläkeyhtiö näyttää omilla toimintatavoillaan esimerkkiä muille työnantajille. Elossa työskennellessä onkin ollut ilo huomata, että henkilöstöstä huolehditaan esimerkillisesti.

Ergonomisten sähköpöytien ja kannustavan työilmapiirin lisäksi itseäni on koskettanut erityisesti Elon panostus työuran alussa oleviin nuoriin. Minut on kesätyöntekijänä otettu lämpimästi vastaan, ja olen päässyt työskentelemään vastuullisissa tehtävissä kehittäen ammattitaitoani ja oppien kasoittain uusia asioita työelämästä. Tämänkin kesätyökokemuksen ansiosta olen taas askeleen lähempänä sitä hyvinvoivaa pitkän työuran tekevää työntekijää, jota yhteiskunta minusta toivoo ja tarvitsee.

Vaikka sivusinkin tässä blogitekstissä vain pientä osaa työeläkeyhtiön vastuullisuudesta, toivon tekstin kuitenkin antavan pienen muistutuksen siitä, kuinka merkityksellistä työtä työeläkeyhtiöissä tehdään.

Iris Aarola

Kirjoittaja opiskelee Vaasan yliopistossa ja työskenteli Elon viestinnässä kesällä 2018.