Kaikki mitä yrityksessä tapahtuu, näkyy sen kulttuurissa!

Kaikki yrityksessä on sen kulttuurin ilmentymää: henkilöstö, tuotteet, palvelut, maine, asiakkaat, toimintatavat, kumppanit ja näiden avulla saavutettava menestys. Yrityskulttuuri kuvaa tavat toimia ja sen, miksi yrityksessä ollaan juuri sellaisia kuin ollaan. Yrityskulttuuri on muotoutunut ajan kuluessa ja muovautuu edelleen jatkuvasti, usein omistajien ja johtajien näköiseksi. Yrityskulttuuri siis syntyy, halusitpa tai et, eikä sitä voi kopioida.

Yrityskulttuuri määrittelee yrityksen tarjoaman asiakaskokemuksen arvon arjessa. Millaisia palveluita asiakas teille tullessaan saa, miten palvelut toimitetaan ja millaista ajatuksia ja tunteita ne vastaanottajassa herättävät. Hyvät ja uskolliset työntekijät voivat jonkin aikaa paikata huonon tuotteen ja palvelun. Jossakin vaiheessa yrityksesi kuitenkin menettää sekä nämä työntekijät että asiakkaat, elleivät palvelut ja prosessit vastaa asiakastarvetta.

Yrityskulttuuri on yrityksen tärkein erottautumistekijä ja osa sen identiteettiä. Se kertoo arvoista ja näyttäytyy tapana olla ihmisten kanssa, tehdä yhteistyötä, auttaa ja palvella asiakkaita. Yrityskulttuuri on luettavissa ilman sanojakin. Sen aistii jo yrityksen sisääntuloaulassa ja tavassa ottaa vieraat vastaan.

Henkilöstön sitoutuminen on keskiössä

Henkilöstö on yrityskulttuurin tärkein mittayksikkö. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ihmisten pitää tietää, mitä heiltä odotetaan ja mihin heidän tekemisellään on vaikutusta isossa kuvassa. Johtajien ja esimiesten pitää osata valmistaa joukkojaan oikeanlaisen toimintaan sekä tarjota läpinäkyvyyttä tuloksiin ja palkitsemiseen.

Kun ihmiset sitoutuvat yritykseen, he tarjoavat parastaan. Sitoutuminen syntyy positiivisen työntekijäkokemuksen kautta. Henkilöstön pitää tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä hyvin johdetussa organisaatiossa. Kun henkilöstö kokee tekevänsä töitä jonkin suuremman tarkoituksen eteen arvostavassa kulttuurissa, näkyy tämä varmuudella positiivisesti myös asiakkaalle.

Yrityksissä pitää entistä paremmin osata kuunnella asiakastarvetta ja rakentaa asiakaskokemusta parantavaa palvelua ja tuotteita. Työntekijäkokemus on merkittävässä roolissa vahvistamassa asiakaskokemusta ja luomassa yrityskulttuuria, jonka takia asiakas valitsee juuri teidän yrityksenne.

Yrityskulttuuria tulee johtaa

Yrityskulttuuri muuttuu kilpailueduksi vain hyvin johdettuna. Yrityskulttuurin ja johtamiskulttuurin tulee vastata toisiaan, sillä esimiehethän käytännössä varmistavat liiketoimintastrategian siirtymisen arkeen ja toiminnan tasolle. Jos yrityskulttuuri ja johtaminen ovat ristiriidassa, on strategian toteuttaminen miltei mahdotonta

Uuden sukupolven tullessa työmarkkinoille myös asiakasodotukset muuttuvat. Nyt onkin oiva hetki lähteä miettimään oman organisaation kulttuurin rakennuspalikoita: tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämisen osa-alueita. Kehittäminen kannattaa aloittaa siitä, että jokaisella on yhteinen tilannekuva, jaetut arvot ja halu päästä yhteiseen tavoitteeseen. Asenteet ja kulttuuri muuttuvat parhaiten, kun toimintaa muutetaan. Toiminta taas muuttuu, kun varmistetaan, että ihmiset ovat oikeissa töissä, oikeilla paikoilla ja heitä palkitaan ja kiitetään oikeansuuntaisesta toiminnasta. Tähän kuuluu sen ymmärtäminen, mikä oman organisaation asiantuntijoita motivoi ja miten meillä voidaan tuottaa parasta mahdollista arvoa asiakkaalle.

Yrityskulttuuri elää ja uusiutuu jatkuvasti. Yritys voi valita, mihin suuntaan se kehittyy ja johtaa toimintaa valittuun suuntaan. Tällöin yrityskulttuurista tulee aidosti kilpailuetu.

Paula Toivonen
työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö
Elo

Blogi on syntynyt yhteenvetona marraskuisen iltapäivän keskusteluista ja pohdinnoista, joita kävimme yhdessä Elon asiakkaiden kanssa Leidenschaft Oy:n asiantuntijoiden Panu Luukan ja Mona Rundbergin alustamina.

Paula Toivonen