Kaikki keinot käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Me työeläkeyhtiö Elossa haluamme suomalaisille pitkiä ja ehjiä työuria. Tällaisen työuran edellytys on, että nuoret siirtyvät opiskelun jälkeen sujuvasti työelämään. Itse opiskeluaikakin voi kuitenkin olla jo haaste, jossa tarvitaan tukea.

Omalla tietokoneella on suuri rooli nuoren opinnoissa jo varhaisessa vaiheessa. Tietokone ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys jokaiselle opiskelijalle, sillä kaikilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta hankkia tietokonetta. Tämä eriarvoistaa nuoria ja hankaloittaa tai pahimmassa tapauksessa estää kokonaan nuoren opintojen aloittamisen.

Kaikille kone -kampanja hyödyntää käytettyjä yritystietokoneita nuorten hyväksi. Me-säätiön ideoimassa ja käynnistämässä hankkeessa lahjoitetut laitteet käsitellään turvallisesti, ja luovutetaan uuteen käyttöön koneen tarpeessa oleville koululaisille tai opiskelijoille. 3 Step IT hoitaa lahjoitettavien laitteiden tietoturvakäsittelyn ja esiasennuksen. Kotimaanapu huolehtii koneiden perillemenosta niitä tarvitseville nuorille.

Kuulimme Elossa Kaikille kone -kampanjasta keväällä 2017 ja hanke tuntui Elolle sopivalta. Myös toimitusjohtajamme Satu Huber oli kuullut tahollaan kampanjasta ja suhtautui siihen positiivisesti. Tarkkojen tietoturvaselvitysten jälkeen päätimme lähteä kampanjaan mukaan 30 tietokoneen kokeilulla. Prosessi oli Elon kannalta erittäin positiivinen ja valmistelemme parhaillaan 80 tietokoneen luovutusta.

Elossa uusitaan keskimäärin yksi tietokone päivässä. Aiemmin käytetyt koneet on alihankkijan toimesta purettu osiin ja hyödynnetty kierrätysraaka-aineina. Ympäristön kannalta materiaalinkierrätys on toki hyvä asia, mutta halusimme pidentää koneiden elinkaarta ja laittaa ne hyödylliseen käyttöön ennen loppukierrätystä.

Olemme Elossa ilolla mukana näin upeassa hankkeessa. Meille on tärkeää, että yksikään nuori ei joudu jättämään opiskeluhaaveitaan puuttuvien työskentelyvälineiden vuoksi.

Petteri Rovasalo toimii järjestelmäpäällikkönä työeläkeyhtiö Elossa.