Jotain uutta, jotain vanhaa: 6 faktaa eläkeuudistuksesta

Uusi vuosi 2017 tuo mukanaan muutoksia eläketurvaan. Eläkeuudistus nostaa vanhuuseläkeikää, muuttaa eläkkeen karttumia sekä tuo kaksi uutta eläkelajia. Myös vakuuttamisvelvollisuuden ikärajoihin tulee muutoksia. Työeläkkeen perusperiaatteet kuitenkin säilyvät ennallaan: eläkettä kertyy työskentelystä eli mitä pidempään työskentelet, sitä paremman eläkkeen saat.

Lue 6 faktaa, joilla otat eläkeuudistuksen nopeasti haltuun:

  1. Eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkeikä nousee asteittain. Ensimmäisen kerran eläkeikä nousee vuonna 1955 syntyneillä. Katso laskurilla oma eläkeikäsi tai arvio siitä >
  2. Eläkettä karttuu jatkossa kaikenikäisille 1,5 prosenttia ansioista vuodessa. Poikkeuksena ovat 53–62-vuotiaat, joille siirtymäaikana vuosina 2017–2025 karttuu eläkettä 1,7 prosenttia ansioista. Jos jatkaa työskentelyä yli alimman eläkeiän, saa eläkkeeseen lisäksi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.
  3. Osa-aikaeläke eläkelajina poistuu ja viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnetään 1.1.2017 alkaen. Voimassa olevat osa-aikaeläkkeet kuitenkin jatkuvat nykyisin ehdoin.
  4. Uudella osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voi ottaa 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestään maksuun jo 61-vuotiaana. Osittainen vanhuuseläke pienentää lopullisen vanhuuseläkkeen määrää. Eläkelajina se on joustava: voit itse valita, jatkatko työskentelyä eläkkeen rinnalla vai et.
  5. Toisen uuden eläkelajin, työuraeläkkeen, avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Edellytyksenä on, että takana on pitkä työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä, työkyky on alentunut ja eläkkeenhakija on edelleen työssä tai on hiljan poistunut työelämästä. Ensimmäiset työuraeläkkeet myönnetään vuonna 2018.
  6. Työeläke antaa turvaa myös työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman kohdatessa aivan kuten ennenkin. Työeläkevakuutukseen sisältyvä työeläkekuntoutus voi tarjota ammatillista kuntoutusta ja näin auttaa työkyvyttömyyden uhatessa tai edesauttaa työhön paluuta sairauden jälkeen.
Marjo Skoglund

Kirjoittaja työskentelee Elon eläkeneuvonnassa asiakaspalvelupäällikkönä.

Kiinnostuitko?
Lue lisää eläkeuudistuksesta >
Elon asiakkaana voit laskea verkossa arvion tulevan eläkkeesi määrästä >