Itse itseäni johtaen

Minulla on muodostunut etätyöhön viha-rakkaussuhde. Pitkittyvä etätyöjakso on pistänyt minut miettimään työntekotapojani sekä työelämän muutosta ylipäätänsä. Etätyöjakso on antanut meille tietotyöntekijöille ennen näkemättömän autonomian organisoida omaa työtämme. Suuri autonomia on tuonut mukanaan myös suuren vastuun. Miten käytän työaikani tuottavasti pitäen samalla huolta itsestäni ja säilyttäen työni mielekkyyden, kun maailmani on kutistunut kotiseinien sisään?

Parasta etätyössä on ollut mahdollisuus keskeytyksettömään työskentelyyn. Etätyön myötä on myös jäänyt enemmän aikaa perheelle työmatkojen jäädessä pois. Tekniikka on mahdollistanut etätyön todella helposti. Tiimimme ja asiakkaamme ovat tulleet varsin taitaviksi Teams-työkalun käyttäjiksi, ja asiakastyö onnistuu hyvin etänäkin. Tänä aikana olen tutustunut etäsparrailun kautta paremmin työtovereihin, joiden kanssa tein aiemmin vähemmän yhteistyötä. Omaa ajattelua kehittää uusien näkökulmien kuuleminen ja jopa asioiden ääneen sanoittaminen.

Etätyö tuntuu silti varsin yksinäiseltä hommalta ja yhteenkuuluvaisuuden tunne omaan tiimiin rakoilee helposti. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteistyö kollegoiden kanssa voi jäädä vähäiseksi ilman sovittuja työkäytänteitä. Jatkuvat Teams-palaverit ilman oikeata ihmiskontaktia ovat kognitiivisesti todella kuormittavia. Toki Teams-palaverit tuovat päivään rytmiä, joka auttaa työssä suoriutumisessa. Pahimmillaan etätyö on jatkuvaa kokousrumbaa luurit päässä aamusta iltapäivään.

Täytyy tunnustaa, että etätyö alkaa toisinaan tylsistyttämään. Liika on liikaa, tässäkin asiassa. Omaa turhautumistani ovat lisänneet satunnainen henkinen velttous ja huono asioihin tarttuminen, jos työtehtävillä ei ole selkeää sovittua aikataulua ja asiakas lykkää asioita koronaan vedoten. Velttoilu ei sovi mielenlaadulleni ja siksi olen kokeillut Pomodoro-metodia, joka on yksinkertainen ajanhallinnan tekniikka, jossa työtä tehdään intervalleissa. Menetelmän kehittäjä on italiainen, joka luonnollisesti rakastaa tomaatteja. Nimi viittaa tomaatin malliseen kelloon, joka meillä tunnetaan paremmin ”munakellona”. Lisätietoa menetelmästä löydät googlaamalla pomodoro-metodi. Tämä keino auttaa työtehtävissä mukavaan vauhtiin, lisää aikaansaamisen tunnetta, ja vähentää turhauttavaa haahuilua. Hyvän suorituksen jälkeen voi kehaista itseään, ”well done Pia”.

Etätyössä ei ole yhtä oikeaa ”one size fits all” -mallia, vaan hyvät rutiinit etätyön arkeen löytyvät omien kokemusten kautta. Pitää olla rohkeutta kyseenalaistaa omia tapoja ja kokeilla uusia keinoja, jotka tuovat tehoja työpäivään. Pimeän vuoden ajan lähestyessä on syytä ottaa kaikki fiksut keinot käyttöön oman vireyden ja mielialan ylläpitämiseksi. Jatkuva paikallaan istuminen on myrkkyä niin kropalle kuin nupille. Liikkumisella on valtava merkitys hyvään ajatteluun ja työtehoon. Itse aion olla niin ”rohkea”, että käyn työpäivän aikana lenkillä, kun on valoisaa. Suurin jumppa täytyy tehdä oman pään sisällä, jotta voin ”luvallisesti” ottaa keskellä päivää aikaa kuntoiluun. Kumpi on tärkeämpää, työn mielekkyys ja tuloksellisuus vai koneen äärellä tunnollisesti vietetty aika?

Pia Aulaskoski, työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö