Ikäjohtamisesta elämäntilanteen huomioivaan johtamiseen

Hylkiikö suomalainen työelämä yli 55-vuotiaita? Tilastoja tutkiessa näyttää siltä, että ei. 55–64-vuotiaiden työllisyys on parantunut viimeisen 20 vuoden aikana tasaiseen tahtiin. Sama asia näkyy myös omassa arkikokemuksessa: kokeneita tekijöitä on työelämässä paljon ja heidän työtään osataan arvostaa.

Anu Suutela-Vuorinen

Eläketurvakeskuksen helmikuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen mukaan eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen on vaikuttanut eniten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku. Vuonna 2014 työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alitti ensimmäistä kertaa 2000-luvulla 20 000 henkeä. Suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi ja yhä useampi saavuttaa vanhuuseläkeiän terveenä.

Paljon on tapahtunut myös työpaikkojen asenteissa ja käytännöissä. Yksilön hyvinvoinnin merkitys koko yrityksen menestyksen kannalta ymmärretään entistä paremmin. Esimiestyön käytännöt ovat kehittyneet ja yritysten johto kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, miten työntekijät työssään voivat ja ovatko työpaikan käytännöt toimivia.

Ymmärrys siitä, mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu, on parantunut merkittävästi. Työhyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että ihmisillä on tunne itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että he voivat itse vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja tekemisen tapoihin.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on tärkeää myös se, että johtamisessa otetaan huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Joitakin vuosia sitten monissa yrityksissä tehtiin ikäjohtamisohjelmia, joilla pyrittiin tukemaan ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista. Tarvitsevatko ikääntyvät työntekijät kuitenkaan erityisen paljon tukea ja erityistoimenpiteitä? Ei välttämättä, vaan moni muu elämäntilanne saattaa asettaa enemmän haasteita työssä suoriutumiseen.

Ikä ei ylipäänsä määrittele työntekijän elämäntilannetta niin paljon kuin usein ajatellaan. Viisikymppinen voi yhtä hyvin olla pienten lasten vanhempi kuin moninkertainen isovanhempi. Nuorikin ihminen voi olla läheisensä omahoitaja. Sen sijaan 60 vuotta täyttänyt voi hyvin olla elämänsä kunnossa ja halukas panostamaan työhönsä 110-prosenttisesti.

Usein kokeneet työntekijät ovat käytännössä parhaita: he osaavat hahmottaa asioiden väliset suhteet nopeasti, eivät hötkyile turhista ja uskaltavat tehdä päätöksiä. Parhaimmillaan työpaikoilta löytyy eri-ikäisten ihmisten kirjo: diginatiivit voivat valaista kokeneita konkareita teknologian mahdollisuuksista ja konkarit jakaa kokemuksen tuomaa viisautta.

Onneksi yhä useammille yrityksille ikä on vain numero.

Anu Suutela-Vuorinen
Kirjoittaja on Elon työhyvinvointijohtaja.