Haussa positiivisia ympäristövaikutuksia

Elossa vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja sijoituskohteiden valintaa. Syvennämme vastuullisen sijoittamisen sisältöä systemaattisesti ajankohtaisilla ja tärkeillä teemoilla. Järjestimme 14.3. Elossa seminaarin aiheesta: sijoitusten positiivinen ympäristövaikutus.

Elon vastuullisen sijoittamisen asiantuntija
Kirsi Keskitalo

Seminaarin tavoitteena oli antaa näkökulmia positiivisen ympäristövaikutuksen mittaamiseen ja sijoitusmahdollisuuksiin. Seminaarin ensimmäinen osa oli teoreettisempi keskittyen datan saatavuuteen ja akateemiseen näkökulmaan positiivisen ympäristövaikutuksen mittaamisesta. Toinen osa oli käytännönläheinen, sijoitussalkun rakentamisen näkökulmasta ympäristöratkaisuiden tuottajiin. Tilaisuuden lopuksi yritysesimerkiksi oli valittu Siemens, joka ympäristöratkaisuja tarjoavilla tuotteillaan säästi vuonna 2016 yli 500 miljoonaa tonnia asiakkaidensa CO2-päästöjä – yli 60 % Saksan vuosittaisista CO2-päästöjen määrästä. Yritysten tuottamat positiiviset ympäristövaikutukset ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä, sillä ne ovat ympäristöratkaisuja tarjoavilla yhtiöillä paljon niiden omia päästöjä suuremmat, Siemensin tapauksessa jopa yli 300-kertaisesti suuremmat.

Hiilijalanjäljestä hiilikädenjäljen tarkasteluun

Tyypillisesti suuret sijoittajat, kuten Elokin, mittaavat sijoitussalkkujensa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki tarkoittaa toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja toiminnan aikana syntyy.

Ratkaisukeskeisesti tarkasteltuna hiilikädenjälki tuottaisi kuitenkin jopa tärkeämpää tietoa sijoituskohteiden ympäristövaikutuksista.

Ratkaisukeskeisesti tarkasteltuna hiilikädenjälki tuottaisi kuitenkin jopa tärkeämpää tietoa sijoituskohteiden ympäristövaikutuksista. Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden ilmastohyötyjä käyttäjälle. Yritys voi oman toimintansa kehittämisen ohella parantaa omaa hiilikädenjälkeään tuomalla aktiivisesti markkinoille uusia innovaatioita, tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, mitkä luovat myönteisiä ympäristövaikutuksia niiden käytön aikana. Haasteena on kuitenkin toistaiseksi hiilikädenjälkeä koskevan datan heikko saatavuus.

Elon ilmastostrategian yhtenä tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä merkittävä osa sijoituksista tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuoteen 2025 mennessä yli puolella sijoituskohteista (suorat osakkeet, suorat yrityslainat sekä infra- ja reaalisijoitukset) olisi mitattavissa oleva positiivinen vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan. Tämän vuoksi pyrimme mittaamaan sijoituskohteidemme positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan eli haluamme selvittää, tuottaako yritys ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. Elon sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa eläkevarat turvaavasti ja tuottavasti - haluamme tehdä sen kestävällä tavalla.

Lue lisää Elon ilmastostrategiasta

Kiitos loistaville esiintyjillemme: Salla Sulasuo (CDP), Janne Peljo (Sitra), Lisa Beauvilain (Impax Asset Management) ja Lars Maura (Siemens) sekä kaikille osallistujille!