Esimies, varmista työntekijöidesi lomarauha

Suunnittele loma-ajat ja sijaistukset

Sopikaa lomien ajankohdat yhdessä ja avoimesti niin, että jokainen saa esittää toiveensa omasta lomastaan. Jos toive loman ajankohdasta ei tänä vuonna toteudu, se tulisi ottaa huomioon seuraavan kerran lomista sovittaessa. Tärkeää loma-aikojen päättämisessä on tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden tunne, ettei ketään suosita tai syrjitä.

Huolehdi esimiehenä, että päivystys työpaikalla toimii läpi kesän ja sijaisia on tarvittava määrä, jotta lomalla olevia ei tarvitse hätyytellä.

Kannusta valmistautumaan

Tänäkään vuonna maailma ei varmasti tule valmiiksi ennen lomalle jäämistä. Kehota työntekijöitä varaamaan aikaa lomaan valmistautumiseen: Hyvissä ajoin ennen lomalle siirtymistä kannattaa päättää, mitkä työt on saatava valmiiksi. Sen jälkeen voi listata kiireellisyysjärjestykseen asiat, jotka jäivät kesken ja joista aloittaa lomalta palattua. Kun lista on valmis, sen voi huoleti unohtaa loman ajaksi ja tietää, että arkeen paluukin sujuu aikanaan jouhevasti.

Muistuta työntekijöitä asettamaan puhelimeen ja sähköpostiin poissaoloviesti ja ehkä jopa sulkemaan koko puhelimen. Tee itse samoin!

Sopikaa yhteiset pelisäännöt

Käykää yhdessä läpi, millaiset ovat oman työyhteisönne pelisäännöt lomailuun. Odotetaanko lomailijan esimerkiksi olevan tavoitettavissa – toivottavasti ei! Mitä erilaisia tilanteita työpaikalla voi lomakauden aikana tulla vastaan ja miten niissä toimitaan? Esimiehen vastuulla on varmistaa, että toimintatavat ovat selvät eikä lomarauhaa häiritä. Tämä tarkoittaa, ettei esimies itsekään pommita lomailevaa työntekijää kysymyksillä.

Omassa työyhteisössäni olemme sopineet, että jos johonkin välttämättä tarvitaan lomalla olevan mielipidettä tai apua, hänelle lähetetään sähköpostin tai puhelun sijaan tekstiviesti. Sähköpostia ei velvoiteta tai suositella vilkuilemaan, vaan lomailija voi luottaa siihen, että priorisointi asioiden kiireellisyydestä tehdään työpaikalla.

Ole esimerkkinä

Esimies luo omalla toiminnallaan työpaikan kulttuuria. Jos esimerkiksi jatkuvasti soittelet ja vastailet sähköposteihin lomalta käsin, myös työntekijäsi voivat kokea saman velvollisuudekseen. Jotkut sanovat, ettei työsähköpostien vilkuilu ollenkaan häiritse heidän lomanviettoaan. Muista, että tämä on selvästi tyyppikysymys – vaikka sähköpostin kurkkaaminen ei katkaisisi sinun lomatunnelmaasi, toiselle toimivinta on pitää sähköposti kiinni koko loman ajan.

Vietä siis itse ja kannusta työntekijöitä viettämään rentouttava, sopivasti vaihtelua tarjoava ja ennen kaikkea työstä vapaa kesäloma, joka huoltaa niin aivoja, kroppaa kuin ihmissuhteitakin! Virkistävää kesälomaa!

Marja-Liisa Lehtinen​
Marja-Liisa Lehtinen​


Vinkit kokosi työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marja-Liisa Lehtinen Elosta.