Elon Yrittäjämittarin opit: hyvät verkostot ratkaisevat

Toteutimme elokuussa Elon Yrittäjämittari 2014 -tutkimuksen, jolla selvitimme yrittäjien hyvinvointia sekä yrityksen menestystekijöitä. Kyselytutkimukseen vastasi noin 2300 Elon yrittäjäasiakasta.

Ilahduttavasti lähes puolella yrittäjistä työ ja muu elämä ovat hyvin tasapainossa ja heille jää riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen. Suurin osa yrittäjistä myös kokee työnsä hyvin merkitykselliseksi, mikä auttaa jaksamaan tiukkojakin aikoja.

Annarita Koli​​
Annarita Koli​​

Kolikolla on valitettavasti myös kääntöpuoli. Joka viides tutkimukseen vastanneista yrittäjistä kärsii huolestuttavasti niin sanotusta hallinnan puutteesta: heillä on vaikeuksia selvitä yrityksen työmäärästä eivätkä he ole niin tyytyväisiä yrittäjänä oloon kuin hyvinvoivat yrittäjät.

Ei varmasti yllätä ketään, että yrittäjien suurimmat haasteet liittyivät vuorokauden tuntien riittämättömyyteen eli ajanhallintaan. Moni yrittäjä myös kaipasi osaamiseensa tukea – vaikea sanoa, onko tämä sitten syy vai seuraus ajanhallinnan vaikeuksille. Etenkin tutkimukseen vastanneet nuoret yrittäjät kertoivat tarvitsevansa tukea liiketoiminnan perusasioihin, kuten strategian luomiseen, myyntitaitojen kehittämiseen ja budjetointiin. Yrittäjyyden vaatima osaaminen on yllättänyt monen yrittäjän.

Mutta ei kai yrittäjänkään kaikkea tarvitse osata? Kyselyyn vastanneet yrittäjät nostivat hyvät verkostot ja kumppanit tulevaisuuden menestyksen kannalta tärkeimmäksi tekijäksi. Moni yrittäjä ei kuitenkaan vielä hyödyntänyt verkostoaan aktiivisesti pulmatilanteissa.

Hyvin ja melko hyvin jaksavia yrittäjiä erotti muun muassa se, että heikommin jaksavilla yrittäjillä tukiverkosto ei ollut yhtä kattava.

Tee pikatesti: tarkastele kriittisesti ajankäyttöäsi vaikkapa edelliseltä työviikolta. Mihin kaikkeen aikasi kului? Teitkö aidosti oikeita asioita, niitä yrityksesi kannalta olennaisimpia? Jos vastasit ”ehkä” tai ”ei”, mieti, mitä asialle voisi tehdä. Tarvitsisitko yrityksesi toimintaan ulkopuolista tukea, uusia kumppaneita tai osaamisen päivitystä?

Elon Yrittäjämittari 2014 -tutkimuksen yhteydessä myös haastattelimme yrittäjiä heidän hyvinvoinnistaan. Monialayrittäjä Pekka Viilto ehdotti yrittäjä-sanasta luopumista ja sen korvaamista ”tekijällä”. Aika osuvasti sanottu. Opettele hankkimaan rohkeasti apua niille osa-alueille, jotka eivät ole ydinosaamistasi, jolloin voit keskittyä yrittämisen sijaan tekemiseen!

Annarita Koli
Kirjoittaja työskentelee työeläkeyhtiö Elossa työhyvinvoinnin kehittämispäällikkönä.

Kirjoitus on julkaistu Suomen Yrittäjien blogissa >

Lue lisää Elon Yrittäjämittari 2014 -tutkimuksesta Elon sivuilta >