Elon HR-johtajan vinkit nuorelle: löydä työsi merkitys

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) järjestämää vuosittaista NY Job Shadow -päivää vietettiin 31.10. Päivän tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus kurkistaa suomalaisten yritysjohtajien arkipäivään. Elo on osallistunut päivään aiempinakin vuosina, mutta ensimmäisen kerran sain itse mahdollisuuden osallistua päivään jakaessani osan työpäivästäni 19-vuotiaan merkonomiksi valmistuneen Saraella Kojon kanssa. Toisen puolikkaan Saraella vietti eläkejohtaja Jouni Seppäsen matkassa.

Viime viikonlopun aikana pohdin, mitä haluaisin Saraellan työstäni näkevän ja oppivan. Suuressa organisaatiossa toimiminen, palavereihin osallistuminen ja HR-asioista keskusteleminen ovat varmasti nuorelle uusia asioita ja ehkä palkitsevia jo sellaisenaan. Päivän tärkeimmäksi tavoitteeksi halusin kuitenkin nostaa sen, että Saraella näkee elolaisten viihtyvän työssään ja tekevän sitä ilolla ja innolla. Ja ymmärtävän, kuinka suuri merkitys omalla asenteella on siihen, millainen omasta työpäivästä ja sen myötä koko työurasta muodostuu.

Työhyvinvointiin vaikuttavat fyysinen ja henkinen hyvinvointi, työ ja työyhteisö sekä osaaminen. Neliapilan keskellä on kuitenkin se kaikkein vaikuttavin tekijä eli oma vastuunotto. Positiivinen asenne on vastuunottoa omasta työhyvinvoinnista. Vaikka kaikki ulkoiset tekijät olisivat työssä kunnossa, mutta oma asenne työhön negatiivinen, lopputulos ei voi olla hyvä. Ja toisinpäin, vaikka ulkoisissa tekijöissä olisi puutteita, niin positiivisella ja rakentavalla asenteella henkilö lähtee ratkaisemaan haasteita ja voi kokea suurtakin tyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

Ensimmäinen vinkki Saraellalle: Suhtaudu asioihin ja ihmisiin positiivisesti, anna mahdollisuus kaikelle ja kaikille. Avaimet hyvään päivään ovat omissa käsissäsi.

Ole valmis uuteen

Nuoret tulevat työelämään suurin odotuksin ja näin kuuluukin olla. Harva nuori on uran alkuvaiheessa päättänyt, että tämän työn opettelen ja siihen keskityn työurani ajan. Päinvastoin, nuoret ajattelevat, että opettelevat ensin jonkin asian ja pakkaavat sen pääomaksi reppuunsa ja siirtyvät uudenlaiseen tehtävään.

Tämä tulee jatkossa olemaan arkea meille kaikille. Työelämän murros koskettaa meitä jokaista. Digitalisaation ja robotiikan myötä lähes kaikki tehtävät muuttuvat jollain lailla. Asioita on opittava tekemään uudella tavalla tai on opittava tekemään kokonaan uudenlaisia asioita.

Toinen vinkki Sareaellalle: Ole valmis uuteen, päivitä osaamistasi jatkuvasti äläkä pelkää epäonnistumisia uutta opetellessa.

Nauti työstäsi

Yhteiskuntamme on muuttunut vuosikymmenten aikana siten, että työnteko ei ole kenellekään enää hengissä pysymisen ehto. Tuntuu silti, että liian monen takaraivossa jyskyttää silti ajatus työstä kaiken hauskuuden vastakohtana; ”ensin työ, sitten huvi”.

Mitäpä jos työstä voisi nauttia? Kokea suuria onnistumisia ja olla ylpeä aikaansaamisistaan? Kehua kollegoita ja osoittaa arvostusta? Tuntea aitoa hyvää oloa työpäivän aikanakin?

Työeläkeyhtiössä kannamme suurta vastuuta niin nykyisten kuin tulevienkin sukupolvien toimeentulosta eläkkeellä. Työllämme on aito merkitys ja se on palkitsevaa. Työn merkityksellisyys on avain ammattiylpeyteen, työn iloon ja työn palkitsevuuteen. Saman merkityksellisyyden voi kokea kaikissa töissä alasta tai tehtävästä riippumatta. Aina se ei ole yhtä ilmeistä kuin meillä Elossa, mutta pienen ajatustyön jälkeen se on kaikilla löydettävissä.

Viimeinen vinkki Saraellalle: Löydä työsi merkitys, nauti työstäsi ja iloitse onnistumisistasi.

Hilkka Malinen
Elon henkilöstöjohtaja