Elo selvitti asiakkaiden tulevaisuuden visioita ja odotuksia

Elon Tulevaisuustutka keräsi vastauksia työelämän tulevaisuusvisioista yli 800 yrittäjältä tai päättäjältä. Käytimme metodologiana verkkodialogia, jossa osallistujat näkivät toistensa vastauksia ja pystyivät kommentoimaan muiden osallistujien Tulevaisuustutkaan antamia aiheita.

Tulevaisuustutka kartoitti yrittäjien ja yritysasiakkaiden ajatuksia yleisistä muutoksen merkeistä ympäröivässä maailmassa sekä omaan liiketoimintaan vaikuttavista muutoksista 5–10 vuoden päästä.

Ympäristö, yritystoiminnan kiihtyvä muutos sekä nuoret ovat vahvasti asiakkaidemme ajatuksissa

Ketään tuskin yllättää, että ekologinen kestävyys nousi tuloksissa merkittävimmäksi muutoksen merkiksi yleisellä tasolla. Ympäristöä ja ilmastoa koskevat asiat ovat jo kauan olleet päivän kuumimpia puheenaiheita ja viimeisen vuoden aikana vauhti on vain kiihtynyt.

Toiseksi eniten keskusteluissa yleisistä muutoksen merkeistä mainittiin yrittäjyyden ja yritystoiminnan muutos. Kommenteissa todettiin esimerkiksi, että nuorille tulisi opettaa jo koulussa oman osaamisen markkinoinnin taitoja. Kommenteissa näkyi halu laskea yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä sekä työelämässä laajemminkin käynnissä oleva luopuminen perinteisestä, yhteen ammattiin kouluttautumisen ajatuksesta.

Kolmanneksi merkittävintä aihetta eli digitalisaatiota pidettiin yleisesti muutoksen merkittävänä ajurina. Se muuttaa liiketoimintaa ja myös pakottaa yritystoimintaa muuttumaan – alaan katsomatta.

Asiakkaamme nostivat pitkälti samat teemat esiin myös dialogin kääntyessä omaan yritystoimintaan vaikuttavista voimista. Oman liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeimpänä asiana pidettiin nuoria. Heidän uskotaan tuovan yrityksiin uusimmat opit ja tiedot sekä suhtautuvan tulevaisuuteen positiivisesti.

Tulevaisuus rakennetaan tämän päivän toimenpiteillä – mitä teemme Elossa?

Suomalaisena sijoittajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa sijoituskohteidemme toimintaan ilmastonmuutoksen muovaamassa maailmassa. Olemme mukana useissa vastuullista sijoittamista edistävissä aloitteissa.

Voimme myös tukea uusia, lupaavia yrityksiä sijoittamalla niihin. Rahastojemme kautta olemme sijoittaneet epäsuorasti yli sataan kotimaiseen varhaisen vaiheen yhtiöön ja määrä kasvaa tasaisesti. Tästä joukosta löytyy varmasti myös uusia tulevaisuuden menestysyhtiöitä.

Ja tietysti nuoret ovat meille merkittävä ryhmä. Tukeaksemme nuoria teemme yhteistyötä esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa tavoitteenamme avata nuorille kyvyille ovia ja antaa heille arvokasta kokemusta. Tänä vuonna Job Shadow -päivinä niin toimitusjohtajamme Satu Huberin kuin henkilöstöjohtajamme Hilkka Malisen seuraan liittyi innokas ja inspiroiva nuori oppimaan uutta.

Vanha ala, uusia palveluita

Asiakkaitamme Tulevaisuustutkassa puhuttanut digitalisaatio on jättänyt jälkensä myös työeläkevakuuttamiseen: yhä useampi asiakkaamme hoitaa eläke- ja vakuuttamisasiat verkkopalvelussa, jota kehitämme jatkuvasti helppokäyttöisemmäksi.

Kysyimme Tulevaisuustutkaan vastanneilta asiakkailtamme myös, millaisia odotuksia heillä on työeläkeyhtiölleen. Erinomaisten verkkopalveluiden lisäksi toivottiin valmennus- ja koulutustarjontaa työelämässä selviytymistä varten. Tarjoammekin jo nyt osana työkykyjohtamisen palveluitamme erilaisia valmennuksia, joiden tarkoitus on tukea yrittäjiä, asiakkaidemme HR-osaajia sekä esimiehiä omassa työssään.

On hienoa saada asiakkailtamme vahvistusta sille, että kehittäessämme omaa toimintaamme olemme onnistuneet kiinnittämään huomiota asioihin, jotka ovat myös asiakkaidemme mielen päällä. Tästä on hyvä jatkaa.

Maarit Wahlbom, asiakaskokemuksesta ja -palvelusta innostuva kehityspäällikkö

Lue myös tulevaisuustutkija Mikko Dufvan ajatuksia Tulevaisuustutkasta >

Asiakkaitamme Tulevaisuustutkassa puhuttanut digitalisaatio on jättänyt jälkensä myös työeläkevakuuttamiseen: yhä useampi asiakkaamme hoitaa eläke- ja vakuuttamisasiat verkkopalvelussa, jota kehitämme jatkuvasti helppokäyttöisemmäksi, kirjoittaa Maarit Wahlbom.