Elinikäinen oppiminen on uusi musta

Yritykset kohtaavat tulevina vuosina useita työvoimaan liittyviä haasteita. Ehkä merkittävin näistä on nykyisen ja tulevan henkilöstön osaaminen. Tutkimuksen mukaan 11 prosenttia peruskoulun päättävistä ei saavuta riittävää lukutaitoa ja 17 prosentilla ikäluokasta ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly puolestaan haastavat jo työssä olevien osaamisen ennennäkemättömällä tavalla. Nämä haasteet eivät ole yksin yritysten ratkottavissa, vaan koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää löytää oikeat koulutussisällöt ja -muodot sekä tarjota jo työssä oleville osaajille ja työnhakijoille osaamista vastaavaa työtä.

On menneen maailman ajatus, että peruskoulun jälkeen päädytään suorittamaan tutkinto, joka tarjoaa eväät koko tulevalle työuralle. Työelämä elää historiansa suurinta murrosta ja sen myötä yksilön ja yrityksen osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti. Kukaan ei enää pysty kerralla hankkimaan koko työuran kattavaa osaamista. Meidän on siirryttävä jatkuvan oppimisen maailmaan.

Elinikäinen oppiminen edellyttää monia muutoksia nykyiseen. Tällä hetkellä tutkintoon kuulumattomaan koulutukseen on varattu 2 prosenttia yliopistojen ja 4 prosenttia ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Miten mahdollistamme ja varmistamme jatkuvan oppimisen, jos rahoitus jää nykyiselleen?

Yritykset mukaan osaamisen ennakointiin

Osaamistarpeita tulisi ennakoida lähempänä yrityksiä. Oppilaitokset eivät tätä pysty tekemään yksin. Finanssialalla tämä on huomattu ja yhteistyö on jo hyvällä polulla. Finanssiakatemiassa alan yritykset ja oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä pyrkien tunnistamaan tulevaisuuden tarpeita ja kehittämään näitä vastaavaa opetusta ja oppimateriaaleja.

Finanssialan työnantajat ja työntekijät ovat Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeessa yhdessä määritelleet alan osaamistarpeita ja tätä työtä jatketaan. On aidosti molempien osapuolten etu löytää yhteinen näkemys siitä, millaisia töitä alalla on jatkossa tarjolla ja millaista osaamista ne vaativat.

Osaaminen on yksilön muutosturva

Muutos haastaa myös yksilöä. Jokainen on viime kädessä itse vastuussa siitä, että hänen osaamisensa ei vanhene ja markkina-arvo työmarkkinoilla säilyy. Osaamisen jatkuva kehittäminen on yksilön muutosturva työelämän murroksessa. Työnantaja voi kertoa, millaista osaamista se jatkossa tarvitsee, mutta jokaisen yksilön on ymmärrettävä muutoksen vaikutukset omalla kohdallaan ja löydettävä halu vastata näihin muutoksiin.

Yhteiskunnan näkökulmasta moni opiskeluun ja työllistymiseen liittyvä asia vaatii vielä uudelleenajattelua. Elinikäinen oppiminen edellyttää mm. joustavia siirtymiä koulutusasteelta toiselle, opintojen laajempaa hyväksilukemista, avoimien opiskeluväylien avaamista, kanditutkinnon arvon nostamista, osasuoritusten mahdollistamista sekä oppisopimuskoulutuksen laajentamista. Kokonaan oma lukunsa on ulkomaisen työvoiman liikkuvuuden edistäminen, paikallisten sopimusten laajentaminen ja ylipäätään työmarkkinoiden uudistaminen. Näihin asioihin olisi tartuttava pikaisesti, vielä nousukauden ollessa käynnissä.

Hilkka Malinen on työeläkeyhtiö Elon henkilöstöjohtaja. Hän toimii myös Finanssiala ry:n Finanssityö ja osaaminen -toimikunnan puheenjohtajana ja työmarkkinatoimikunnan jäsenenä.