Askel askeleelta kohti eläkeuudistusta

Eläkeuudistuksen ensimmäinen askel on onnistuneesti otettu. Työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun työeläkejärjestelmän kehittämisen yleislinjoista. Saavutettu sopu osoittaa, että suomalaisessa kolmikantaisessa järjestelmässä on sekä halua että kykyä sopia yhdessä tärkeistä uudistuksista. Tulevaisuudessa elämme yhä pidempään ja meistä suomalaisista yhä suurempi osa on eläkkeellä. Eläkejärjestelmän kestävyyden varmistamiseksi järjestelmää on ravisteltava.

Jouni Seppänen​
Jouni Seppänen​

Tarvitaan vielä monia askelia ja isoja ponnisteluita ennen kuin kaikki on valmista 1.1.2017 voimaan astuvaa eläkeuudistusta varten. Uudistus käynnistää isoja ICT-hankkeita. Sopimuksen pohjalta on jo aloitettu lainvalmistelutyöt. Uudistuksen aikataulun mukaan lakiesitys on menossa eduskuntaan kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Eläkeneuvotteluihin osallistuneet työmarkkinajärjestöt jatkavat edelleen työtään ja ovat mukana lain valmistelussa. Myös Elo on mukana tässä prosessissa vaikuttamassa ja tukemassa päätöksentekoa, jotta saataisiin aikaiseksi johdonmukainen lopputulos.

Eläkeuudistus sisältää monia hyviä elementtejä. Se tarjoaa hyvät eväät keskimääräisen eläkeiän myöhentämiseen. Toisaalta edelleen säilyy joustava oikeus siirtyä vanhuuseläkkeelle. Ratkaisu on oikeudenmukainen, kun osa pidentyneestä eliniästä käytetään tulevaisuudessa jatkamalla työskentelyä vähän pidempään. Uudistuksessa on huomioitu hyvin myös ne henkilöt, jotka eivät pysty olemaan työelämässä eläkeikäänsä saakka. Eläkeuudistus tuokin mukanaan kaksi uutta eläkelajia: työuraeläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen. Lisäksi vanhaan tuttuun tapaan edelleen työeläkekuntoutuksen avulla taistellaan työkyvyn säilyttämisen puolesta ja työkyvyttömyyseläkkeet tuovat turvaa sairastumisen varalta.

Monia kysymyksiä on kuitenkin edelleen ilmassa. Miten esimerkiksi jatkossa työeläke ja muu sosiaaliturva nivoutuvat yhteen? Tuleeko kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen ikärajoihin muutoksia, seuraako se työeläkelainsäädännön muutoksia vai alkavatko järjestelmät elää omaa elämäänsä? Sitä emme tiedä vielä. Entä muu sosiaaliturva? Tai miten työuraeläke käytännössä toimii? Entä miten uudistukset koskevat yrittäjiämme? Sopimusneuvotteluissahan yrittäjäjärjestöt eivät olleet mukana. Näihin ja moniin muihin avoimena oleviin kysymyksiin saamme vähitellen vastauksia ja loppuvarmistuksen ne saavat, kun laki aikanaan vahvistetaan.

Vielä eletään ja mennään eteenpäin hyvä tovi vanhoilla, nykylainsäädännön mukaisilla säännöillä. Eläkeneuvonta tarkentuu koko ajan, mitä lähemmäs vuotta 2017 mennään. Elossa panostetaan jo nyt työssä jatkamisen tukemiseen. Työhyvinvointipalvelumme keskiössä on vaikuttava yhteistyö asiakasyritystemme kanssa. Yhdessä asiakkaidemme työhyvinvoinnin kehittämiseen sitoutuneen yritysjohdon kanssa kehitämme työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Työeläkekuntoutuksemme tarjoaa tehokkaan tavan tukea työssä jatkamista oikea-aikaisesti. Tästä on hyvä jatkaa ja edelleen kehittää palveluitamme.

Elon päätehtävä eläkeuudistuksen tiimoilla on aikanaan omalta osaltamme toimeenpanna uudistus käytäntöön tehokkaasti ja informoida uudistuksen vaikutuksista asiakkaitamme. Eläkeuudistuksen hyvät peruselementit ovat koossa. Käytännön toteutus on vain vielä hiottava toimintakuntoon niin lainsäädännön tasolla kuin meillä Elossakin lainsäädäntötyön valmistuttua.

Jouni Seppänen
eläkejohtaja