Alustatalouden tanssiinkutsu

Finanssialalla käynnissä oleva teknologinen murros on vertaansa vailla. Jos internet mullisti toimialan 90-luvulla, niin lohkoketjujen, alustatalouden, tekoälyn ja avointen rajapintojen yhteisvaikutus tulee räjäyttämään alan palvelukehityksen ja liiketoimintamallit, jopa arvonluontimekanismit.

Lohkoketju ja sitä hyödyntävät ekosysteemit uppoavat finanssialan maaperään erityisen hyvin, sillä finanssipalvelut ovat käyttäjälleen täysin toissijaisia. Ne eivät ole kuluttajan tai yrityksen ensisijaisia tarpeita, vaan ainoastaan mahdollistavat tärkeäksi koetut asiat. Esimerkiksi maksujen siirtyminen on kuluttajalle keino saada haluamiaan asioita ja vakuutusten hoitaminen yrittäjälle sivuseikka oman unelman toteuttamisessa.

Avoin rajapinta alustatalouden ydin

Siirtyminen uuteen aikakauteen vaatii finanssitoimijalta asiakkaan ensisijaisen tavoitteen ymmärtämistä, asiakkaan käyttämän prosessin, resurssitarpeiden ja muiden toimijoiden tunnistamista eli koko asiakkaan ekosysteemin hahmottamista. Tähän liittyy myös asiakkaan valitsema alusta, joka ei välttämättä ole palveluntuottajan verkkosivusto tai edes mobiiliapplikaatio, vaan paljon henkilökohtaisempi ja arvokkaampi alusta. Jos perhe käyttää esimerkiksi WhatsAppia yhteydenpitoon, niin miksei sillä hoidettaisi myös talousasioita?

Miten eri toimijoiden on mahdollista tuoda palvelunsa asiakkaan valitsemalle alustalle? Alustatalouden ydin on avoimissa rajapinnoissa. Avointen rajapintojen avulla finanssipalvelut integroidaan yleisille alustoille. Standardoidut rajapinnat mahdollistavat minkä tahansa toimijan liittymisen alustalle. Mitä enemmän alustalla on toimijoita, sitä houkuttelevampi se on sekä asiakkaalle että muille toimijoille. Tunnistautuminen ei noudata palveluntarjoajan menetelmää, vaan on kaikille alustalla toimiville yhteinen.

Eläkevakuuttamisen ekosysteemi

Elossa ymmärretään hyvin, että eläkevakuuttaminen on asiakkaillemme asia, joka halutaan hoitaa helposti sekä tehokkaasti ja unohtaa siihen asti, kun tarve ilmenee. Digitaalisuus on vienyt kehitystä oikeaan suuntaan, mutta tiedostamme senkin, että matka on vasta alkumetreillä.

Näemme, että työeläkeyhtiöt tulevat olemaan osa alustataloutta jo lähivuosina ja uskomme siihen, että rajapintojen avautuminen tulee tapahtumaan näinkin säädellyllä toimialalla. Tässä vaiheessa on oleellista tunnistaa eri asiakasryhmien ensisijaiset tarpeet, jotka ovat esimerkiksi eläkkeensaajalla, yrittäjällä tai henkilöstönsä Elossa vakuuttaneella yrityksellä täysin erilaiset.

Näemme myös, että avoimet rajapinnat ovat konkreettinen lähtökohta digitaalisuuden eksponentiaaliselle kasvulle. On selvää, että sen myötä kohtaamme tarpeita, joita emme vielä pysty näkemään. Niihinkin on kuitenkin pystyttävä reagoimaan. Hyvin toimivassa ekosysteemissä avoimia rajapintoja hyödyntämällä tämä on mahdollista.

Ilkka Lähteenmäki toimii FinTech-tutkijana työeläkeyhtiö Elossa. Hänen kahden vuosikymmenen kokemuksensa finanssisektorin kehittämis- ja johtamistehtävissä ja kymmenen vuoden kokemuksensa finanssisektorin digitaalisuuden tutkimuksessa antaa hyvän lähtökohdan digimurroksen ymmärrykseen ja kehityksen ennakointiin.