Alennukset kuuluvat kaikille TyEL-asiakkaillemme

Kilpailuttaminen on nykyajan trendi, ja TyEL-vakuutusmaksu on yksi suurimmista yrityksen vakuutusmaksuista. Siksi herääkin helposti ajatus siitä, että miksi en kilpailuttaisi myös TyEL-vakuutusmaksujani. Yksityisen sektorin eläkevakuuttajat kilpailevat keskenään asiakkaista, mutta hinnalla emme voi sitä tehdä, vaan palveluilla. Hinnat kun meille määrittelevät ulkopuoliset tahot.

Työeläkemaksusta neuvottelevat työmarkkinakeskusjärjestöt, jotka edustavat työeläkkeiden rahoittajia eli työnantajia ja työntekijöitä. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat kunkin vuoden työeläkemaksun keskimääräisestä tasosta joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan. Työeläkemaksu määritetään vakuutustoiminnan yleisen käytännön mukaisesti etukäteen kullekin vuodelle. Neuvottelutuloksen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksut.

Anne Tamminen

Asiakashyvitykset alentavat vakuutusmaksua

TyEL-vakuutusmaksua alentaa kaikissa työeläkeyhtiöissä ns. asiakashyvitys, joka on TyEL-vakuutusmaksuille myönnettävä alennus. Asiakashyvitys on asiakkaalle siirrettävä osuus työeläkeyhtiön tuloksesta, johon vaikuttaa vakavaraisuus, sijoitustoiminnan tulos sekä toiminnan tehokkuus. Jotkut yhtiöt kertovat alennuksen suuruuden suhteessa yrityksen kokonaismaksuun (sisältää työntekijän maksuosuuden) ja toiset suhteessa työnantajan maksuosuuteen. Elossa kerromme alennuksen määrän suhteessa yrityksen kokonaismaksuun.

Asiakashyvityksen eli maksun alennuksen suuruuteen vaikuttaa asiakkaan maksamat TyEL-vakuutusmaksut sekä asiakkuuden kesto Elossa. Mitä pidempään olet ollut Elon asiakkaana, sitä suuremman asiakashyvityksen saat. Alennusta ei esimerkiksi lasketa missään yhtiössä työntekijöiden lukumäärän mukaan, vaan kriteereinä ovat yrityksen kokonaispalkat. Asiakashyvitys on työeläkealan ominaisuus ja kaikki TyEL-asiakkaamme hyötyvät Elon sijoitustoiminnan menestyksestä sekä toiminnan tehokkuudesta heti ensimmäisestä asiakkuusvuodesta lähtien. Vuonna 2018 annoimme asiakashyvityksiä 72 milj. euroa.

Asiakashyvityksiin muutosta vuonna 2019

Asiakashyvityksen määrään vaikuttavat tekijät ovat tiedossamme vasta vakuutusvuotta seuraavana vuonna, siksi alennuksetkin tulevat jälkikäteen. Alennukset näkyvät laskussa alennettuina maksuina. Tulorekisteriaikana vuonna 2019 Elo antaa koko asiakashyvityksen kerralla jo alkuvuonna, heti kun se on tiedossa. Näin asiakashyvitys pienentää asiakkaan seuraavaa TyEL-vakuutusmaksua.

Asiakashyvitysten laskuperusteisiin tuli muutosta vuodelle 2019, jolloin vakuutuskaudelta 1.1.-31.12.2018 kertyneet asiakashyvitykset tulivat maksuun. Vuodesta 2019 alkaen työeläkeyhtiöt antavat asiakashyvitykset segmenteittäin yhtiökohtaisilla, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamilla, hyvitysperusteilla. Meillä Elossa muutoksesta hyötyvät sekä nykyiset että meille siirtyvät asiakkaat, sekä meillä palkkasummaansa kasvattavat yritykset.

Anne Tamminen

Kirjoittaja on Elon yhteyspäällikkö