10 positiivista seurausta Elon lahjasta 100-vuotiaalle Suomelle

Elo halusi antaa Suomelle 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi lahjan, jolla on merkitystä. Elon lahjana 100 luokkaa sai juhlavuoden ajaksi ilmaiseksi käyttöönsä kotimaisen positiivisen vertaispalautteen työkalun, Mightifier-sovelluksen. Kiinnostuneet opettajat lähettivät hakemuksensa, jossa kertoivat, miksi juuri heidän luokkansa tarvitsisi työkalua positiivisen ilmapiirin luomiseen. ”Minulla on luokallinen ihania oppilaita, mutta he eivät ole vielä itse ymmärtäneet kuinka ihania ovat”, kirjoitti eräs opettaja.

Oli koskettavaa huomata kuinka omistautuneita ja välittäviä opettajia Suomi on täynnä. Opettajia, jotka haluavat aidosti kitkeä kiusaamisen luokastaan ja auttaa oppilaitaan kukoistamaan. Siihen ei vain ole ollut työkaluja! Siksi Elon lahjalla oli todellista merkitystä ja halusimme koota yhteen Elon lahjan kymmenen positiivista seurausta:

1. PAREMPAA ITSETUNTOA. 100 luokallista oppilaita eli noin 2 000 lasta sai tietää, missä he ovat hyviä. Luonteenvahvuuksiin pohjautuva vahvuuspalaute on avain hyvään itsetuntoon. Koululaistutkimusten perusteella tiedetään myös, että hyvä itsetunto on yhteydessä hyvään terveyteen. [1]

2. VÄHEMMÄN KIUSAAMISTA. Kiusaaminen vähentyi Mightifieria käyttäneissä luokissa. Vuoden käytön jälkeen luokissa oli 12 % vähemmän kiusaamista. Sadan luokan kahdesta tuhannesta oppilaasta tämä tarkoittaa yli kahta sataa oppilasta, joita ei enää kiusata.

Kiusaamisen muutos

3. ENEMMÄN YSTÄVIÄ. Ystävien puute on nuorten omasta mielestä merkittävin syrjäytymiseen johtava tekijä. [2] Mightifierin käyttäminen rakentaa lisää positiivisia vuorovaikutussuhteita ja Elolta Mightifierin lahjaksi saaneista oppilaista 96 prosentilla oli useita ystäviä vuoden päätteeksi.

4. LISÄÄ KOULUINTOA. Tyypillisesti kouluinto laskee lukuvuoden ja koulutaipaleen edetessä, mutta aktiivisilla Mightifierin käyttäjillä kouluinto jatkoi kasvamistaan. Eräässäkin suomalaisessa luokassa Mightifier-hyvinvointikyselyn tulokset paljastavat, että syksyn käytön jälkeen jokainen luokan oppilas tykkää käydä koulussa!

Kuinka paljon tykkäät käydä koulussa?

5. POSITIIVISUUS LEVISI MYÖS KOTEIHIN. Positiivisen palautteen antaminen tuli tavaksi myös luokkahuoneen ulkopuolella. Oppilaat antoivat mm. äideilleen vahvuuspalautetta Elon videolla. Äitien ykkösvahvuus oli oppilaiden mielestä ehdottomasti rakkaus.

6. EVÄITÄ TYÖELÄMÄÄN. Elon HR Partner Annette Lius kertoi, mitkä ovat keskeisiä vahvuuksia tulevaisuuden työelämässä. Mightifier-tuntisuunnitelmien avulla luokissa voidaan jatkossakin harjoitella tunnistamaan ja kehittämään mm. johtajuutta, näkökulmanottokykyä ja luovuutta.

7. KYMMENIÄ TUHANSIA VAHVUUSPALAUTTEITA. Vuoden aikana oppilaat antoivat toisilleen kymmeniä tuhansia vahvuuspalautteita. Näiden sadan luokan huippuvahvuudet olivat ystävällisyys, huumori ja reiluus.

8. VAHVUUSPALAUTETTA SUOMELLE. Elon lahjasta innostuneena Mightifier keräsi vahvuuspalautetta myös Suomelle. Ihmiset ympäri maailman pitivät Suomen huippuvahvuuksina sinnikkyyttä, rehellisyyttä ja reiluutta.

9. PAREMPAA TYÖHYVINVOINTIA. Positiivisuuden lisääntyminen luokkahuoneessa lisää myös opettajan työhyvinvointia. ”Kun tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, mikä luokassa toimii ja on hyvin, oma jaksaminen työssä kasvaa”, toteaa espoolainen opettaja Anssi Iivonen Karamzinin koulusta.

10. PAREMPAA TERVEYTTÄ. Toistensa vahvuuksia tunnistaessaan ja sanoittaessaan koululaiset ovat opetelleet aktiivista empatiaa. Aktiivinen empatia ei ole pelkästään kätevä tunnetaito, vaan sillä on myös konkreettista vaikutusta ihmisten terveyteen. Hyvän tekemisen tiedetään voivan laskea ihmisen verenpainetta yhtä paljon kuin liikunnan aloittamisen.

Mervi Pänkäläinen, KTM, on The Mighty Unitedin toimitusjohtaja ja co-founder. Mervi on intohimoinen uudistaja, jolla on vahva tausta muutosjohtamisen ja design thinking -ajattelun parissa.

Lähteet:
[1] Kannas, L. 1995. Koululaisten kokema terveys, hyvinvointi ja kouluviihtyvyys: WHO-koululaistutkimus.
[2] Nuorisotutkimusseura. 2017. Työtä, koulutus-tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista. Saatavilla: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/hankkeet/nuorisobarometrin-erillisnayte/eriarvoistumistyoryhma_gretschelmyllyniemi_neet_aineistokooste_05122017_nettiin.pdf