Eläketurvakeskus julkaisee muutaman vuoden välein pitkän aikavälin laskelmat eläkemenojen ja etuuksien kehityksestä. Vuoden 2018 laskelmat eivät sisältäneet suuria yllätyksiä. Työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden näkökulmasta tärkeimpiä asioita ovat sijoitustuotot, ansiokehitys ja työllisten määrä.

Lue lisää

Anna tänään työkaverillesi ystävänpäivälahja – mutta unohda suklaat ja sydämet. Sen sijaan kehu ja kiitä! Osoita arvostavasi häntä ja hänen työpanostaan. Kerro, missä työkaverisi on onnistunut tai kehittynyt. Vaikka vastaanotto olisi hämmentynyt ja jopa nolostunut, älä välitä, vaan anna tulla lisää. Mielellään niin, että kollegasi esimies on kuuloetäisyydellä.

Positiivinen palaute…

Lue lisää

Ladataan…