Yrittäjän päivän aamussa perehdyttiin verkostojen ja vuorovaikutuksen hallintaan

Yrittäjän päivän 5.9.2018 aamu Elossa tarjosi yrittäjille vinkkejä verkostoitumiseen ja aivojen käyttöön.

Tilaisuuden aluksi Elon toimitusjohtaja Satu Huber kertoi ennakkotietoja Elon yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa teettämästä työhyvinvointikyselystä.

- Julkaisemme varsinaiset tulokset lokakuussa, mutta jo nyt tuloksista on noussut esiin kaksi yrittäjän menestykselle tärkeää asiaa: johtamistaidot sekä ammatillisen verkostoitumisen tärkeys. Toivottavasti ratkaisuja näihin haasteisiin saadaan jo tästä tilaisuudesta.

Satu Huber

Stressimoodissa asiat hoituvat – mentalisaatio auttaa luomaan kokonaisvaltaisia vuorovaikutustilanteita

Aivotutkimuksesta väitellyt psykologi Ville Ojanen aloitti aamun aivoravistelulla ja antoi yrittäjille keinoja, joilla tunnistaa erot stressimoodin ja mentalisaation välillä.

Uhkaavassa ja kiireisessä tilanteessa stressitasomme nousee ja unohdamme tunteet, jotta pystymme keskittymään asian hoitamiseen. Stressimoodissa suljemme mielestä perustarpeita, kuten esimerkiksi nälän ja väsymyksen, koska tilanteessa on pakko venyä ja jaksaa tehdä yrittäjälle välttämättömät työt. Myös vuorovaikutustilanteissa keskitytään silloin asioiden hoitamiseen, ei siihen miltä toisesta tuntuu ja mitkä asiat vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä.

Pieni stressi voi olla joskus hyväksikin, jos esimerkiksi asioita pitää saada paljon tehdyksi, mutta on syytä huomioida, että stressi laskee vuorovaikutuksen tasoa. Stressimoodissa meillä ei ole yksinkertaisesti taitoa olla ihmisten kanssa.

Ville Ojanen

Mentalisaatio on kyky pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemuksia. Kun emme ole stressimoodissa, se on meille luontainen kyky. Mentalisaation avulla ymmärrämme paremmin käyttäytymisen takana olevia mielentiloja ja motiiveja sekä opimme ennakoimaan erilaisia reaktioita ja säätelemään omia tunnetilojamme. Mentalisaation tilassa luomme kokonaisvaltaisia vuorovaikutustilanteita.

Hyvälaatuisissa kohtaamisissa tuotamme vuorovaikustutilanteisiin automaattisesti seuraavia, kaikkien tarvitsemia mentaalisia ravinteita:

  1. Arvostusta. Ihmiset ovat tunneohjautuvia, jotka kuihtuvat arvostuksen puutteessa. Kun saamme arvostusta tai koemme itse itsemme arvostetuksi, pystymme toimimaan henkisesti ja motivaation ollessa kohdallaan olemme myös sitoutuneempia.
  2. Luottamusta. Luottamuksen puutteessa aivot eivät kykene yhteistyöhön, ainakaan sillä tasolla, mikä olisi mahdollista. Kykenemme toimimaan vain sen verran, että selviämme arjessa, jolloin lisäarvo jää saavuttamatta.
  3. Turvallisuutta. Mitä turvallisempi ympäristö, sitä vähemmän ihmiset ovat stressimoodissa. Psykologinen turvallisuus mahdollistaa laadukkaan vuorovaikutuksen. Uskalletaan olla eri mieltä ja esittää omia mielipiteitä. Näillä eväin on parempi mahdollisuus kehittää toimintaa.

Ojanen antaa helpon käytännön vinkin tilanteisiin, joissa ihminen tunnistaa stressireaktion olevan tulossa:

Hengitä rauhallisesti viiteen laskien sisään ja kahdeksaan laskien ulos.

Tämä hengitysharjoitus siirtää jo muutamalla toistolla yllättävän tehokkaasti aivoja stressitilasta kohti mentalisaatiota.

Verkostot auttavat saavuttamaan menestystä

Yrittäjä ja Superson Oy:n toimitusjohtaja Samppa Vilkuna kertoi verkostoihin perustuvasta yrityksensä menestystarinasta. Vuonna 2012 perustetun yrityksen toiminta-ajatus perustuu siihen, että asiakas saa mitä tarvitsee silloin kun tarvitsee. Markkinointitoimisto Supersonia kuvaillaankin oman alansa Uberiksi. Tämä johtunee siitä, että vaikka yrityksellä on tällä hetkellä vakituisia vain 19 työntekijää, se työllistää noin 200 eri alojen osaajaa. Tästä niin pelisuunnittelijoita, graafikoita kuin copywrittereitakin sisältävästä freelancereiden verkostosta asiakkaat saavat yhdestä paikasta kulloinkin tarvitsemansa spesialistin.

Superson Oy:n Samppa Vilkuna
Verkostoissa toimimisen plussaksi Vilkuna nostaa kaksi merkittävää asiaa: asiakkaat saavat parasta mahdollista osaamista ja yritys kustannustehokasta joustavuutta. Vilkuna antaa hyvän vinkin verkostojen kasvattamiselle: kysy rohkeasti apua muilta ja anna apua, kun sitä sinulta pyydetään!

Aamun aikana saatuja työkaluja treenattiin ansiokkaasti

Tilaisuudessa saatuja työkaluja päästiin treenaamaan Rainmakerin verkostoitumispelin avulla. Pelin tavoitteena oli 30 minuutin aikana tutustua 20-30 uuteen henkilöön. Yrittäjät ottivat innolla aamun aikana saadut työkalut käyttöönsä ja tilaisuudessa alkoi iloinen puheensorina, jossa jokaiseen kohtaamiseen keskityttiin kilpailutilanteesta huolimatta. Yrittäjät saivat aamun aikana kasvatettua kiitettävästi verkostojaan, sillä kaiken kaikkiaan ennätettiin hoitaa 1300 vuorovaikutustilannetta yhteistietoja vaihdellen. Tehokkain verkostoituja ennätti tutustua 35 uuteen henkilöön.

Verkostoitumispeli käynnissä Elossa

Osa seurasi tilaisuutta Facebook Livessä, jonka tallennetta pääset katsomaan tästä >

Elo järjesti tilaisuuden yhdessä Espoon Yrittäjien, Helsingin Yrittäjien ja Vantaan Yrittäjien kanssa.