Yrittäjämittari: menestyksellä ja hyvinvoinnilla on yhteys

 

Elon Yrittäjämittari osoittaa, että menestyvä yrittäjä on sitoutunut työhönsä ja huolehtii myös hyvinvoinnistaan.

Elo toteutti elokuussa 2016 Yrittäjämittari internet-tutkimuksen. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1910 Elon yrittäjäasiakasta. Edellisen kerran vastaavanlainen tutkimus toteutettiin vuonna 2014.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrittäjäasiakkaiden työhyvinvoinnin tasoa, sekä yritystoiminnan onnistumisen tekijöitä. Tutkimustuloksissa korostui muun muassa vahva sitoutuneisuus yrittäjyyteen, hyvinvoinnin ja menestyksen yhteys, sekä oman unelman toteuttamisen tärkeys yrittäjänä. 64% vastaajista oli hyvin sitoutuneita jatkamaan yrittäjänä, eikä harkinnut siirtymistä palkkatöihin.

Verrattuna vuoden 2014 tutkimukseen yrittäjien tyytyväisyys työhön oli hieman laskenut. Vuonna 2014 keskiarvosana oli 8,26 ja nyt, vuonna 2016 8,11 (asteikolla 4-10). Tyytyväisimpiä työhönsä olivat kasvuyrittäjät, joita oli tutkimukseen osallistuneista 14%. Kasvuvaiheen yrittäjät ovat olleet yrittäjinä korkeintaan 9 vuotta ja heidän tulevaisuuden näkymänsä olivat myönteiset.

Vastaajista 36% oli vakiintumisvaiheessa olevia yrittäjiä. Vakiintumisvaiheen yrittäjillä oli pidempi kokemus yrittäjyydestä (5-14 vuotta) ja he olivat iältään kypsempiä (+ 46 vuotta). Vakiintuneen vaiheen yrittäjät nostivat muita vastaajia useammin esiin huolen omasta hyvinvoinnista. Siinä missä kasvuvaiheen yrittäjiä kannattele optimismi ja työn imu, vakiintuneen vaiheen yrittäjä pystyy jo pysähtymään ja kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseen. Usein silloin huomataan, että väsymys on kova kasvuvuosien jälkeen.

Omaan hyvinvointiin panostaminen yrityksen jokaisessa vaiheessa kannattaa. Se ruokkii tutkimuksen mukaan niin yrityksen menestystä kuin yrittäjän työkykyä. Kasvuyrittäjistä moni painaa niin pitkää päivää, ettei omalle hyvinvoinnille riitä tarpeeksi aikaa. Silloin töistä selviäminen voi vaikeutua, vaikka asenne olisi optimistinen. Koska kasvuvaihe voi kestää vuosia, kannattaa hyvinvoinnista alkaa huolehtia heti tänään.

Ensiaskel oman tilanteesi selvittämiseen on tutustua Elon työhyvinvointisivuihin.

Elo on julkaissut tutkimuksesta oman sivun osoitteessa www.elo.fi/yrittajamittari jossa paljon lisätietoa tutkimuksesta.