Työeläkekuntoutus on mahdollisuus uuteen alkuun

YEL-työtulon realistiselle arvioimisella turvaat toimeentulon sairastuessasi ja ammatillisen kuntoutuksen aikana. Jotta paluu työelämään sairastumisesta huolimatta onnistuu turvatusti, kannattaa kuunnella Elon kuntoutusasiantuntija Riikka Kivirikko-Ekmanin neuvoja.

Jussi, 32-vuotias yrittäjä, teki pitkää päivää omassa remonttifirmassa. Yrittäjyys oli hänellä suorastaan verissä, eikä hän halunnut tehdä mitään muuta. Jussin tarina olkoon esimerkkinä siitä, miten tärkeää on päivittää YEL-työtuloa.

Oikea YEL-työtulo on jokaisen yrittäjän etu

Jussin ensimmäiset vuodet yrittäjänä olivat taloudellisesti tiukat, mutta vähitellen remonttifirman liikevoitot kasvoivat. Jussi otti YEL-vakuutuksen yrittäjätoimintansa alussa, muuten hän ei paljon YEL:iä miettinyt. Eläkeasiat tuntuivat kaukaisilta, eikä Jussilla ollut käsitystä siitä, että YEL vaikuttaa myös hänen muuhun sosiaaliturvaansa.

Suomessa yrittäjän täytyy vakuuttaa toimintansa YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan, mikäli on 18–67-vuotias, yritystoiminta on kestänyt neljä kuukautta ja arvioitu YEL-työtulo on vähintään 7557,18 euroa vuodessa.

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän rahallista arviota työpanoksestaan. Työtulo määritellään niin, että se vastaa vähintään sellaista palkkaa, joka pitäisi maksaa vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle.

YEL-vakuutusmaksujen suuruus perustuu siihen työtuloon, jonka yrittäjä itse arvioi työeläkeyhtiölle työpanoksensa rahalliseksi arvoksi. Työtulon nostaminen unohtuu usein, vaikka yritystoiminta laajenee ja työt lisääntyvät.

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta.

– Sairauspäivärahat, sosiaalietuudet, äitiyspäivärahat ja eläkkeet perustuvat työtuloon. On jokaisen yrittäjän etu, että työtulo olisi mahdollisimman lähellä oikeaa, kertoo Elon kuntoutusasiantuntija Riikka Kivirikko-Ekman.

Harva yrittäjä on kuitenkaan perehtynyt sosiaaliturva-asioihin ja ymmärtää, että jos YEL-työtulo on lähellä minimiä, se vaikuttaa suoraan esimerkiksi sairaus- ja äitiyspäivärahaan.

Omalla vastuulla

Kipu alkoi pienenä jomottavana tunteena. Pian Jussista tuntui, että polvi oli tulessa ja fyysinen työ alkoi tuottaa ongelmia. Urakat viivästyivät ja asiakkaat olivat tyytymättömiä.

Jussi meni lääkärille vasta, kun tyttöystävä oli patistellut tarpeeksi. Diagnoosi oli musertava: jalka ei kestäisi enää kovaa kuormitusta.

Usein työkyvystä huolehtiminen jää täysin yrittäjän omalle vastuulle. Kun työterveyshuolto puuttuu, ei yrittäjiä ohjata ajoissa hakemaan ammatillista kuntoutusta. Moni sinnittelee työssä liian pitkään, vaikka terveys ei kestä.

Kerran yrittäjä, aina yrittäjä

Työkyvyttömyys uhkasi, joten Jussille tarjottiin mahdollisuutta ammatilliseen työeläkekuntoutukseen. Yrittäjälle mahdollisia työeläkekuntoutuksen muotoja voivat olla yrittäjätoiminnan suunnan muuttaminen terveydentilalle soveltuvaksi elinkeinotuen ja työkokeilun keinoin. Koulutuksen kautta yrittäjä voi lähteä kokonaan uudelle alalle yrittäjäksi tai siirtyä työntekijäksi.

Työeläkeyhtiö antoi Jussille yhdeksän kuukautta voimassa olevan ennakkopäätöksen, mikä antoi aikaa työstää kuntoutussuunnitelmaa ja miettiä työhön paluun vaihtoehtoja.

– Kun on ollut yrittäjänä, niin useimmiten mieluisin suunnitelma on toimia jatkossakin yrittäjänä terveydentilaan entistä paremmin soveltuvalla alalla, kertoo Kivirikko-Ekman.

Jussille irtautuminen vanhasta tuntui vaikealta. Uuden suunnan etsimisen ajaksi olisi pitänyt heittäytyä kuntoutusrahan varaan. Tulot olisivat tippuneet puoleen entisestään, koska Jussi ei YEL-työtuloa määritellessään ollut ymmärtänyt työtulon vaikuttavan myös tällaisissa tilanteissa.

Pieni tuki yllätti yrittäjän

Yrittäjille tulee usein yllätyksenä YEL:n perusteella määräytyvien tukien pienuus, vaikka ne nojaavat yrittäjän itsensä ilmoittamaan YEL-työtuloon. Erityisen hankalaa on ammatillisessa kuntoutuksessa, koska kuntoutukseen liittyy jo valmiiksi suuri muutos.

Tilanne on jo vaikea, kun yrittäjä joutuu luopumaan vanhasta työstään. Erittäin vaikeaksi se tulee, jos tulotaso tipahtaa suuresti väärin arvioidun YEL-työtulon vuoksi, sanoo Kivirikko-Ekman.

 

Jussin tapauksessa korostuu Kivirikko-Ekmanin mukaan nuorille yrittäjille tyypillinen ongelma.

– He eivät ole välttämättä pyörittäneet omaa yritystä kauan ja YEL-vakuutuksen työtulo mitoitetaan niin alas, että se ei vastaa työn rahallista arvoa. Taloudellinen tipahdus onkin valtava, jos joutuu esimerkiksi sairauspäivärahalle, lähtee ammatilliseen kuntoutukseen tai joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle.

Yrittäjä, muistathan:

 • Vakuutusmaksu ja karttuva eläke määräytyvät YEL-työtulon mukaan, jonka itse määrittelet ja työeläkeyhtiö vahvistaa.
 • Etusi on arvioida työtulosi suuruus vastaamaan todellista tasoa, näin myös sosiaalietuutesi perustuvat oikeaan ansiotasoosi.
 • YEL-työtulon pitää seurata yritystoimintasi muutoksia, joten muista myös nostaa työtuloa tarvittaessa.
 • Huolehdi terveydestäsi ja muista käydä lääkärintarkastuksissa säännöllisesti.
 • Jos terveytesi ei enää sovellu toimialallesi, ammatillinen kuntoutus voi olla mahdollisuus ja auttaa esimerkiksi yrityksen suunnan muuttamisessa.

YEL-työtulo

 • Vaikuttaa sosiaaliturvaan (esimerkiksi Kelan myöntämiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin).
 • Kerryttää aikanaan maksettavaa eläkettä.
 • Antaa taloudellista turvaa mahdollisen työkyvyttömyyden varalle.
 • Mahdollistaa työttömyyteen varautumisen työttömyyskassan kautta.
 • Sisältää perheen toimeentuloa suojaavan perhe-eläketurvan.
 • On pakollinen, kun yrittäjä täyttää YEL:n piiriin kuulumisen edellytykset.
 • YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

Päivitä YEL-työtulosi Elon verkkopalvelussa: www.elo.fi/kirjaudu